Wn/cdo/Help:Create content HAN/Briefs

From Wikimedia Incubator
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

寫蜀篇簡訊

起頭先定標題。標題伓使恰長,僅是講著讓儂蜀讀就會意發生了什乇。→ 好標題生什乇樣式?


→ 簡訊蔣寫?


大膽行,伓使驚,反正有儂來改綻!