Jump to content

Wn/cdo/2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng giék-sók

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2018 nièng Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng giék-sók
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 2 h. Hók-ciŭ séng

„Dâi-mā-hèu“ (大馬猴) gì biēu-cìng-bău dù-piéng

Siŏh-nĭk (1 hô̤), Hók-gióng gŏ̤-săng sēng-cé-giēng kăi-sṳ̄. Gáu siŏh-màng (2 hô̤) kō̤-cṳ̆ giék-sók.

Siŏh-nĭk kō̤ gì ngṳ̄-ùng ô siŏh dô̤ dà̤-mŭk, ké̤ṳk hŏk-sĕng gūi guó uâ, muóng diê siŏh guó dáik-tā̤. Tàu siŏh bĭh sōng-hâung sê ĭ-diê muāng-sé bié-bié-dâe̤ng, ĭ-nā̤ dó̤i ĭ-diê gó̤: „Nǐ zǎ xiàng zhī dàmǎhóu (大馬猴) shìde!“ Cuói sê Dĕ̤ng-báe̤k-uâ, sāi Hók-ciŭ-uâ huăng-ĭk éng-găi cêu-sê: „nṳ̄ có̤ lā̤ gâe̤ng siăh séng lō̤-chṳ̄ siŏh-iông lŏk!“ Dâ̤ nê bĭh sōng-hâung sê ĭ-sĕng găk lā̤ có̤ chiū-sŭk, dó̤i biĕng-dău gì hô-sê̤ṳ gōng: „Kuài, máfán (麻煩) nǐ bǎ zhǐxuèqián (止血鉗) dì gěi wǒ!“ (Ká̤-ká̤ lì, kī-dâe̤ng nṳ̄ ké̤ṳk nguāi cī-háik-kièng!) Iā sâ̤ hŏk-sĕng sōng kó̤ dâ̤ nê bĭh, dáng-sê tàu siŏh bĭh cá mò̤ dâng, ĭng-ôi có̤ chiū-sŭk sì-hâiu, cìng-kuóng iā gék, cêu ng sāi „mà-huàng“ (麻煩) cī-màng káik-ké gì uâ lāu. Hŏk-sĕng kō̤-cṳ̆ cĭ-hâiu niĕng dák-áng káng, huák-hiêng „dâi-mā-hèu“ (大馬猴) cá mò̤-dâng, cêu găk siâ-gău uōng-lŏk (社交網絡) gà̤-dēng có̤ màng-chéu, pī-ṳ̀ sāi „dâi-mā-hèu“ „cī-háik-kièng“ (止血鉗) dēng-dēng nó̤h piĕng gó-sê̤ṳ, hĕ̤k-ciā có̤ lāu biēu-cìng-bău (表情包), biēu-dăk cê-gă gì gāng-sê̤ṳ.

Hŏk-sĕng găk uōng-lŏk gà̤-dēng, dó̤i cī siŏh huòi kō̤-cṳ̆ gì nàng-dô iâ huák-biēu lāu cê-gă gì é-giéng, gáu gĭng-dáng dŭ mò̤ dìng.

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.