Jump to content

Category:Wn/cdo/2018 nièng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤

From Wikimedia Incubator
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 nièng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤
2018 nièng Gŏ̤-kō̤ Diòng-lŏ̤h Huà-gièu Dṳ̆ng-hŏk kō̤-diēng
2018 nièng 6 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤, sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Puō-tŭng Gŏ̤-dīng Hŏk-hâu Ciĕu-sĕng Ciòng-guók Tūng-ék Kō̤-sé̤ṳ gì sì-găng.

Có̤i-sĭng siĕu-sék

Diēng-sê sĭng-ùng

Ī-hâ 2018 nièng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k Gŏ̤-kō̤ gì sĭng-ùng, sĕng sĭng hâiu gô, có̤i sâ̤ săng dèu, â̤ găk hiê-liĕk bó̤-dō̤ dō̤-hòng muò-bēng diē-sié hiēng-sê.