Jump to content

Wn/cdo/2018 nièng Hók-gióng Gŏ̤-kō̤ hŭng-só-siáng chiék-siáng gŭng-buó

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > 2018 nièng Hók-gióng Gŏ̤-kō̤ hŭng-só-siáng chiék-siáng gŭng-buó
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 6 ng. 24 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-nièng Hók-gióng-sēng Gŏ̤-kō̤ hŭng-só-siáng (分數線) gì chiék-siáng gŭng-buó lāu.

Buōng-ék-piĕ Buōng-nê-piĕ Ciŏng-kuŏ-piĕ Ngiê-sŭk tā̤-ṳ̆k-lôi
buōng-kuŏ
Ngiê-sŭk tā̤-ṳ̆k-lôi
ciŏng-kuŏ
Ùng-kuŏ 551 446 362 290 253
Lī-kuŏ 490 378 258 246 181
  • Ngiê-sŭk-lôi Sēng-tūng-kō̤ ciŏng-ngiĕk buōng-kuŏ siàng-cék 195 hŭng, ciŏng-kuŏ siàng-cék 180 hŭng;
  • Tā̤-ṳ̆k-lôi Sēng-tūng-kō̤ ciŏng-ngiĕk buōng-ciŏng-kuŏ siàng-cék 73 hŭng.

Hŭng-só-siáng sê gĭng-dáng (24 hô̤) buáng-buŏ Hók-gióng-sēng Gáu-ṳ̆k-tiăng gŭng-buó gì.

Siĕu-sék siŏh chók, ô uōng-iū gōng: „Hŭng-só iā gà̤ng ô̤, nguāi giéng-gáe̤k Hók-gióng gì chió-gá gâe̤ng hô-kāu â̤ bô̤-diĕk lāu.“ Gó ô uōng-iū gōng: „Hŭng-só-siáng dŭ-sê Gŏ̤-kō̤ iè-mìng (高考移民) tuă gà̤ng gì!“

Siĕu-sék lài-nguòng

[edit | edit source]
Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.