Jump to content

Wb/nia/Halöŵö Zinenge/15/Falukhata zinenge ba Yeruzalema; huhuo ba wamoto andrö.

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Halöŵö Zinenge‎ | 15
Wb > nia > Halöŵö Zinenge > 15 > Falukhata zinenge ba Yeruzalema; huhuo ba wamoto andrö.
FAZA 15

1 I. Ba so zi möi misi tou ösa moroi ba Yudaia, lafahaö dalifusö, lamane: Na lö laboto ami, na lö miʼoʼö huku Moze, ba tebai misöndra waʼauri andrö. [1]

2 Ba me tobali fabali dödö, ba me tenga side-ide huhuo ndra Faulo Baranaba khöra, ba lahonogöi, möi misi yaŵa ndra Faulo Baranaba ba awöra böʼö ösa, ba zinenge ba ba zatua, ba Yeruzalema, ba huhuo andrö. [2]

3 Ba yaʼira, me no lafasao ira banua, ba latörö Wönikia ba Samaria, ladunö-dunö woloʼö niha baero andrö, omuso sibai dödö dalifusö fefu labeʼe. [3]

4 Ba me larugi Yeruzalema, ba latema ira banua ba sinenge ba satua; ba laʼombakhaʼö he wisa Lowalangi khöra.

5 Ba maoso ösa zi faehu huku andrö, farizaio, si no mamati, lamane: Lö tola lö laboto ira, ba lö tola lö laŵaʼö khöra, laʼoʼö goroisa Moze. [4]

6 Ba falukha ndra sinenge, awö zatua, ba wameʼe ba huhuo niŵaʼöra andrö.

7 Ba me oya huhuo, ba maoso Wetero, ba imane khöra: He yaʼami, ira talifusö, miʼila, wa no ara saʼae, me ihonogöi Lowalangi ba khöda, enaʼö khögu larongo niha baero daroma li turia somuso dödö andrö ba wamati. [5]

8 Ba no ifaduhuʼö ira Lowalangi, sangila tödö niha, me ibeʼe khöra Geheha niʼamoniʼö, si mane khöda göi,

9 ba maʼifu lö ifaehusi ira khöda, wangehao tödöra famati andrö. [6]

10 Ba iadaʼe, ba hana wa mitandraigö Lowalangi, wangahareʼö kalo ba mbagi ndra nifahaö, si tebai taʼohe, he ira tuada mege, ba he yaʼita. [7]

11 Ba no faduhu dödöda, wa moroi ba waʼebua dödö Zoʼaya, Yesu, wa teʼorifi ita, ha sara lala, khöra göi. [8]

12 Ba lö hedehede zato fefu, lafondrondrongo khö Mbaranaba ba khö Waulo, sanutunö ha waʼoya nifazökhi Lowalangi tandra ba ilaʼila tangara, ba niha baero.

13 Ba me no labato wehede, ba itema lira Yakobo, imane: He yaʼami, ira talifusö, mifondrondrongo khögu! [9]

14 No idunödunö Simoni, wa no iʼofönaiʼö Lowalangi wamaigi soi andre, si ha sambua, nituyu ba niha baero, ba döinia andrö.

15 Ba si faudu daʼö niŵaʼö zamaʼeleʼö, si mane si so ba zura: [10]

16 ”Aefa daʼö, ba ufulido, ba ufuli uʼotomosi nose Dawido andrö, si no asoʼa, ufuli uʼotomosi zadudunia, ufuli uʼaʼazökhi ia,

17 enaʼö laʼalui Zoʼaya si tosai niha, fefu soi, ba zi no mutötöi töigu, iŵaʼö Soʼaya,

18 samarongogö daʼö iʼotarai götö föna saʼae.”

19 Andrö, niʼŵaʼögu, tenga nifakao zoloʼö andrö khö Lowalangi, niha baero, ba tafazökhi zura khöra,

20 enaʼö böi lababaya wanaʼunöi yaʼira ba nadu andrö, ba fohorö, ba nitögi bagi, ba do. [11]

21 Iʼotarai mböröta, ba dozi banua, ba so sa khö Moze zangombakha yaʼia, me labaso-baso ba zekola, ero na luo sabato. [12]



(Halöŵö Zinenge 15:1-21)

Famotokhi ba gahe

[edit | edit source]
 1. (Gal. 5, 1 b. t.)
 2. (F. 11, 30)
 3. (F. 14, 27)
 4. (F. 26, 5)
 5. (F. 10, 20. 34 b. t.)
 6. (F. 10, 15. 17. Rom. 10, 12)
 7. (Gal. 3, 10. 20. Mat. 23, 4)
 8. (Rom. 3, 20 b. t. Efes. 2, 4—10)
 9. (F. 21, 18)
 10. (Amos. 9, 11. 12)
 11. (F. 21, 25. Kor. I. 10, 7. 8. Tes. I. 4, 3 b. t. Moz. III. 17, 10—16. Moz. I. 9, 4)
 12. (F. 13, 15)


Faza 15: Falukhata zinenge ba Yeruzalema; huhuo ba wamoto andrö. (1-21) | Sura ba daʼö ba niha Keriso ba Gandriokhia. (22-34) | Fabali ira Mbaranaba Waulo. (35-41)


Fabaliŵa lala

[edit source]

Fanolo ba wanura: Lala wanuraFama'oli nösiNgawalö templatNgawalö kategori

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö