Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Modhèrn

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | jv‎ | Sastra Jawa
Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Modhèrn
Sastra Jawa
Sastra Jawa Kuna
Sastra Jawa Tengahan
Sastra Jawa Anyar
Sastra Jawa Modhèrn
Sastra kagandhèng
Sastra Jawa-Bali
Sastra Jawa-Lombok
Sastra Jawa-Madura
Sastra Jawa-Palembang
Sastra Jawa-Sunda
Sastra Jawa-Tionghoa


Sastra Jawa Modhèrn wiwit metu nalika jaman Walanda wis suwe ing tanah Jawa. Yen dietung wektune, kira-kira pas abad sangawelas Masehi.

Wong-wong Walanda mau ngeguhke supaya para pujangga Jawa nulis crita kaya dene kang ana ing prosa wong bule. Ora kaya crita-crita Jawa sadurunge, critane ora ngenani wayang utawa lelakon kang wis kepungkur dadi lakon gethok tular.

Pisanane, basa kang digunaake nganggo basa krama. Nalika wiwitan Balai Pustaka, sastra Jawa luwih akeh tinimbang sastra Melayu. Sastra Jawa modern wiwit kondhang nalika basa ngoko wiwit dienggo. Jaman kuwi, majalah Panjebar Semangat kang dipandhegani dening dr Soetomo nganggo basa ngoko supaya akeh kang bisa maca.

Sastra Jawa ngeda-edabe nalika ing antarane 1950-1960-an kang akeh dicithak novel-novel picisan (asring uga sinebut novel panglipur wuyung). Jeneng kaya Any Asmara, Esmiet, Suparto Brata, lan miwite dadi wong kondhang.


Daftar anggitan sastra[edit | edit source]

Novel utawa Carita cekak[edit | edit source]

Geguritan (puisi)[edit | edit source]

  • Angin Ketiga, déning Trim Sutidja (kapacak ing kalawarti Jayabaya No. 17 Oktober 1971)
  • Prapatan Cilik, déning Djudjuk S. (Kapacak ing kalawarti Djaka Lodang No. 195 taun 1975).

Sandiwara[edit | edit source]

Bali menyang[edit | edit source]

Sastra Jawa