Jump to content

User talk:Zia demion

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 12 years ago by Tranminh360 in topic Bản quyền

Welcome[edit source]

Welcome to the Wikimedia Incubator! At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on my talk page.

Greetings, OWTB 05:52, 15 April 2011 (UTC)Reply

Nguồn dẫn[edit source]

Ở trang tin tức không bắt chú thích từng câu văn như ở wikipedia, nhưng vẫn cần nguồn dẫn đáng tin cậy cho bài viết. Vậy khi viết bài mới bạn hãy ghi nguồn dẫn cho bài viết nhé. Bạn lấy thông tin từ báo nào thì ghi vào, lấy thông tin từ 1 báo ghi 1 nguồn, 2 báo thì ghi 2 nguồn.--Ma2nschaft 15:27, 15 April 2011 (UTC)Reply

Re:Trang chính[edit source]

Thank you Zia demion nhiều lắm! Tiếp tục ủng hộ bài viết cho Wikinews bạn nhé! Beyoncetan (talk) 14:06, 29 May 2012 (UTC)Reply

Bản quyền[edit source]

n:Wikinews:Copyright ghi rõ các tài liệu phát hành trên Wikinews từ ngày 25 tháng 9 năm 2005 được cấp phép theo CC-BY-2.5, do đó chúng ta không được phép sao chép các tài liệu từ Wikipedia vào Wikinews, vì Wikipedia sử dụng giấy phép CC-BY-SA 3.0 có yêu cầu copyleft xung đột với CC-BY-2.5. Nhưng do Wikinews hiện nay đang được thử nghiệm trên Wikimedia Incubator với giấy phép CC-BY-SA 3.0 nên chúng ta có thể sao chép nội dung từ Wikipedia vào Incubator với điều kiện phải ghi công theo Điều khoản Sử dụng. Nhưng nếu sau này có dự án Wikinews tiếng Việt độc lập thì không thể chuyển các nội dung này từ Incubator lên Wikinews vì giấy phép không tương thích (ví dụ như Wn/vi/Phản đối vụ thảm sát Houla, nhiều quốc gia trục xuất đại diện ngoại giao của Syria về nước bạn chép từ w:vi:Thảm sát Houla). Tranminh360 (talk) 01:38, 7 June 2012 (UTC)Reply