User talk:Newone

  From Wikimedia Incubator

  Welcome[edit source]

  Welcome to the Wikimedia Incubator! At the right there are some important links, and here are some tips and info:

  If you have any questions, feel free to ask it on my talk page.

  Greetings, OWTB 10:10, 20 October 2010 (UTC)Reply[reply]

  Góp gió[edit source]

  A pint of Guinness.jpg

  Có bác Newone góp gió thì sẽ có bão thổi cái wikivoyage này ra khỏi lồng ấp thôi. Cảm ơn bác lắm lắm. Mời bác ly beer nhé.--Cheers! (talk) 09:25, 15 April 2013 (UTC)Reply[reply]

  Mời tham gia thảo luận[edit source]

  Mời bác sang Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận‎#chức năng tải hình cho ý kiến với. Thanks--Cheers! (talk) 09:28, 15 April 2013 (UTC)Reply[reply]

  sysop[edit source]

  Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:08, 2 May 2013 (UTC)Reply[reply]