User talk:Kening Aldgilles

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Oostfreeske Wikipedia[edit]

Ik lööv dat 't beter is wenn wi de sülvst schrieven un neet koopeeren. De Schrievwies ut de Buurmann sall brukt worden. De is beter as de van de Oostfreeske Landskupp. https://www.oostfreeske-taal.de/buurman/

Neronno (talk) 17:23, 27 January 2019 (UTC)

Wii bruken nuu de Sghriiwwies fan Holger Weigelt Neronno (talk) 06:43, 13 February 2019 (UTC)