User:गिता साउद (बोहरा )

From Wikimedia Incubator
Babel user information
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
Users by language
  1. नाम - गिता साउद (बोहरा)
  2. जन्ममिती -२०५०/३/३१ गते
  3. शिक्षा - बिएड तेस्रो बर्ष (पाटन बहुमुखी क्याम्पस )