Jump to content

Category:Users:By language:ne

From Wikimedia Incubator
 {{#babel:ne-0|ne-1|ne-2|ne-3|ne-4|ne-5|ne}}
Babel user information
ne-0 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको ज्ञान छैन (अथवा कठिनता पूर्वक बुझ्दछन्).
ne-1 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको साधारण ज्ञान छ।
ne-2 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको मध्यमस्तरको ज्ञान छ।
ne-3 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको उन्नत स्तरको ज्ञान छ।
ne-4 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको पैदायसी निकटको ज्ञान छ।
ne-5 यो प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषामा विशेषज्ञताको ज्ञान छ ।
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
Users by language

This category sorts users speaking Nepali (नेपाली) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|ne|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity


ak:Nkyekyem:User ne