Template:Wn/vi/Israel

From Wikimedia Incubator

Đây là hộp thông tin các tin tức về Israel. Bạn không cần phải cập nhật bản mẫu này, hệ thống sẽ làm việc đó giúp bạn. Bản mẫu này cũng tự động thêm Thể loại Israel vào bài báo. Làm mới trang này.