Template:Wn/cdo/Main lead HAN

From Wikimedia Incubator


[[Wn/cdo/{{{Title}}}|無標題]]

現在租塊無新聞。
[[wn/cdo/{{{Title}}}|→世落讀……]][káng/看] [gāi/改] [sṳ̄/史] [chĭng-dṳ̀ huōng-còng/清除緩存] Documentation icon Muò-bēng gì siók-mìng ùng-dŏng / 模板其說明文檔


參數注意事項[edit source]

Image width:直向圖使100,橫向圖使150。

注意[edit source]

 • 概要(Synopsis)裏勢𣍐使包含維基鏈接。
 • 寫文檔名倛時候,伓使寫「File:」字頭。
 • 配圖
  • 如果是突發新聞,無新聞圖片,使 breaking zht.png 做頭條新聞圖片。
  • 如果是特別報導,使 Wikinews special zh.png
  • 如果是獨家新聞,使 Wikinews exclusive zh.png
 • 概要短仂囝好,約30遘60「漢字」。
 • 如果存檔頭版頭條倛新聞,就將編號參數(|id=)清空。