Talk:Wp/zgh/ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

    From Wikimedia Incubator

    ⴰⵙⵙⵖⵜⵉ[edit source]

    ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ "ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ", ⵓⵔ ⴷ "ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ". ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ "ⵔ" ⵓⴼⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵎⴰⵛⴰ ⵀⴰⵜ "ⵅ" ⴰ ⵙⴳ ⴷ ⵢⵓⵡⵢ ⵜⵓⴼⴼⴰⵢⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏ: ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ "ⵅ, ⵇ ⵏⵖ ⵖ" ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴼⴼⴰⵢⵜ ⵉ "ⵔ" ⴷ "ⵙ" ⵖⴰⵙ ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵓⴼⴼⴰⵢⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎⵎ "ⵥ, ⴹ, ⵟ". ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ: ⴰⵇⵔⴰⴱ ⴰⵅⵕⵉⴹ ⴰⵅⵔⵓⵔ ⵉⵖⵔⵎ Mohamed Belarhzali (talk) 01:47, 8 June 2017 (UTC)Reply[reply]