Talk:Wp/nod/ᨾᩥ᩠ᨠᨠᩦ᩶ ᨾᩮᩢᩣᩈ᩺

From Wikimedia Incubator

ᨣᩤᩴ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨠᩬᩴ᩵[edit source]

ᨠᩣᩁ᩺ᨲᩪᩁ[edit source]

ᨣᩤᩴ​ᨶᩦ᩶ ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ: cartoon, ᨴᩱ᩠ᨿ: การ์ตูน ᨳᩪᨠ​ᨠᩬᩴ᩵ -- RichardW57 (talk) 21:58, 16 August 2018 (UTC)Reply[reply]

​ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨸᩣ᩠ᨠ​ᩅ᩵ᩤ​ "ᨣᩤ-ᨴᩪᩁ"​ ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣ᩠ᩅᩁ​ᨡ᩠ᨿᩁ​​ᩅ᩵ᩤ "ᨣᩤᩁ᩼ᨴᩪᨶ᩼"​ ᨧᩢ​ᨯᩱ᩶​ᨳᩪᨠ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩈ᩠ᨿᨦ​ᩅᩢᨱ᩠ᨱᨿᩩᨲ᩼​ᨣᩕᩢ᩠ᨷ​ ᪫ Noktonissian (talk) 00:01, 16 June 2022 (UTC)Reply[reply]

ᩁᩮᩬᩥᩋᨠᩫ᩠ᩃᨼᩱ[edit source]

ᨴᩱ᩠ᨿ: เรือกลไฟ​ ᨸᩖᩯ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ -- RichardW57 (talk) 21:58, 16 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ᩐᩣ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨵᩱ᩠ᨿ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨣᩕᩢ᩠ᨷ​ᨷᩴᨹᩥ᩠ᨯ​ ᨲᩯ᩵​ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​​ᨷ᩵ᩤᨠᩮᩢ᩵ᩣ​​ᨣᩴ​ᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ᨧᩢ​ᩁᩬ᩶ᨦ​​ ᩁᩮᩬᩥᩋᨼᩱ​ ᩁᩂ​ ᩁᩮᩬᩥᩋᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼ᨼᩱ​ ᪫ Noktonissian (talk) 00:07, 16 June 2022 (UTC)Reply[reply]

ᨠᩕᨲᩨᩁᩨᩁᩫ᩠᩶ᨶ[edit source]

ᨷᩫ᩠ᨲ​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦᨩᩲ᩶​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ กระตือรือร้น ᨲᩯ᩵​ᨻᨧᨶᩣᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾ​ ᨾᨼᩃ.[1] ᨷ᩵​ᨾᩦᨣᩤᩴ​ᨶᩦ᩶ -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥ᩠ᨠ[edit source]

ᨣᩤᩴ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ "บุคลิก" ᨸᩖᩯ​ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ᨨᩣ᩠ᨠ[edit source]

ᨣᩤᩴ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ "ฉาก" ᨸᩖᩯ​ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ᨨᩣ᩠ᨠ​ ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨣᩴ​ᨩᩲ᩶​ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩥᩁ​ᨠᩢ᩠ᨶ​​ ᨷᩴ​ᨧᩤᩴᨸᩮ᩠ᨶ​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩖᩯ​ᨳᩯ᩠ᨾ​ ᪫ Noktonissian (talk) 23:55, 15 June 2022 (UTC)Reply[reply]

ᨴᩈᩅᩢᩔ᩺[edit source]

ᨴᩈᩅᩢᩔ᩺ = ᨴᩈᩅᩔ = ᨴᩈ + ᩅᩢᩔ = ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ "ทศวรรษ" ᨲᩯ᩵ ᨾᨼᩃ.[1] ᨷ᩵​ᨾᩦ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ "ᨴᩈᩅᩔ"

ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅ᩵ᩤ “ᨴᩈᩅᩢ᩠ᩔ” ᨠᩬᩴ᩵​ᨾᩮᩬᩥᩋ​ᨩᩲ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ ? -- RichardW57 (talk) 13:38, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ᨷᩜᩦ​ᨶᩱ​ᨻᨧᨶᩣᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾ​ᨲᩯ᩵​ᨣᩴ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖᩢᨠ​ᨷᩤᩃᩦ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩵ᩤ "ᨴᩈᩅᩢᩔ᩼​​ ᪨​ ᨴᩫᩈᩅᩢᩔ᩼​"​​​ ᨷᩴ​ᨹᩥ᩠ᨯ ᨳ᩶ᩣ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖᩢᨠ​ᩈᩴᩈᨠᩂᨲ᩠ᨾ᩼​​ᨧᩢ​ᨯᩱ᩶​ᩅ᩵ᩤ "ᨴ​ᩆᩅᩢᩇ᩺​ ᪨ ᨴᩆᩅᩢᩁ᩠ᩇ᩼ ᪨​ ᨴᩫᩆᩅᩢᩁ᩠ᩇ᩼"​ ᨩᩣ​ᨶᩦ᩶​​​​ ᩃᩮᩬᩥᨠ​ᨩᩲ᩶​ᩐᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨧᩲ​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ ᪫ Noktonissian (talk) 23:53, 15 June 2022 (UTC)Reply[reply]

ᩋ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩋᩥ᩠ᨦ[edit source]

  1. 1.0 1.1 รุ่งเรืองศรี, อุดม (January 2004). ᨻᨧᨶᩣᨶᩩᨠᩕᩫ᩠ᨾᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ - ᨴᩱ᩠ᨿ: ᨨᨷᩢ᩠ᨷᨾᩯ᩵ᨼ᩶ᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ พจนานุกรมล้านนา ~ ไทย: ฉบับแม่ฟ้าหลวง. ᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ISBN 974-685-175-6.

คำ​เมือง​ก่อ[edit source]

การ์ตูน[edit source]

คำ​นี้ อังกริษ: cartoon, ไทย: การ์ตูน ถูก​ก่อ -- RichardW57 (talk) 21:58, 16 August 2018 (UTC)Reply[reply]

​ฅนทงลาย​ปาก​ว่า​ "คา-ทูน"​ ฉนั้น​ควน​เขียน​​ว่า "คาร์ทูน์"​ จัก​ได้​ถูก​ตาม​เสียง​วัณณยุต์​ครับ​ ๚ Noktonissian (talk) 00:01, 16 June 2022 (UTC)Reply[reply]

เรือกลไฟ[edit source]

ไทย: เรือกลไฟ​ แปล​เปน​อะหยัง -- RichardW57 (talk) 21:58, 16 August 2018 (UTC)Reply[reply]

เอา​ตาม​ภาสา​ไธย​ค็​ได้​ครับ​บํผิด​ แต่​คำเมือง​​บ่าเก่า​​ค็​หล้าง​ว่า​จัก​ร้อง​​ เรือไฟ​ รือ​ เรือจักก์ไฟ​ ๚ Noktonissian (talk) 00:07, 16 June 2022 (UTC)Reply[reply]

กระตือรือร้น[edit source]

บต​ฅวาม​อ‍⁠ย่าง​ภาสา​ไทย​กลางใช้​คำ​ว่า กระตือรือร้น แต่​พจนานุกรม​ มฟละ.[1] บ่​มีคำ​นี้ -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

บุคคลิก[edit source]

คำ​ไทย​กลาง​ว่า​ "บุคลิก" แปล​เปนอะหยัง -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ฉาก[edit source]

คำ​ไทย​กลาง​ว่า​ "ฉาก" แปล​เปนอะหยัง -- RichardW57 (talk) 13:21, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

ฉาก​ คำเมือง​ค็​ใช้​เหมือน​กัน​​ บ่​จำเปน​ต้อง​แปล​แถม​ ๚ Noktonissian (talk) 23:55, 15 June 2022 (UTC)Reply[reply]

ทสวัสส์[edit source]

ทสวัสส์ = ทสวัสสะ = ทส + วัสสะ = ภาสา​ไทย​กลาง "ทศวรรษ" แต่ มฟละ.[1] บ่​มี​คำ​ว่า "ทสวัสสะ"

ต้อง​เขียน​ว่า ᨴᩈᩅᩢ᩠ᩔ (ทสวัสส์) ก่อ​เมือ​ใช้​ตัวเมือง ? -- RichardW57 (talk) 13:38, 18 August 2018 (UTC)Reply[reply]

บมี​ไน​พจนานุกรม​แต่​ค็​เขียน​ตาม​หลัก​บาลี​ได้​ว่า "ทสวัสส์​​ ฯ​ ทสวัสส์​"​​​ บ่​ผิด ถ้า​เขียน​ตาม​หลัก​สํสกฤตม์​​จัก​ได้​ว่า "ท​ศวัษ์​ ฯ ทศวัรษ์ ฯ​ ทศวัรษ์"​ ชา​นี้​​​​ เลือก​ใช้​เอา​ได้​ตาม​ใจ​เลิย​ ๚ Noktonissian (talk) 23:53, 15 June 2022 (UTC)Reply[reply]

อ่าง​อิง[edit source]

  1. 1.0 1.1 รุ่งเรืองศรี, อุดม (January 2004). พจนานุกรมล้านนา - ไทย: ฉบับแม่ฟ้าหลวง พจนานุกรมล้านนา ~ ไทย: ฉบับแม่ฟ้าหลวง. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ISBN 974-685-175-6.