Category:Wn/vi/Úc

From Wikimedia Incubator

Đây là thể loại những bài báo liên quan đến Wn/vi/Úc, một quốc gia ở Châu Đại Dương.

Thủ đô: Canberra. Bang và lãnh thổ: Lãnh thổ Thủ đô Úc, New South Wales, Lãnh thổ Bắc Úc, Queensland, Nam Úc, Tasmania, Victoria, Tây Úc.

Các tin mới nhất trong thể loại này (Làm mới trang này):

Wikinews tiếng Việt, nơi dành cho những tin tức mở mà bạn tự do viết báo!


Template:Wn/vi/Topic cat/file name

Coat of arms of Wn/vi/Úc.
Coat of arms of Wn/vi/Úc.
Cờ của Wn/vi/Úc.
Cờ của Wn/vi/Úc.

Tìm hiểu thêm về Wn/vi/Úc trên các dự án khác