Wy/th/ประเทศนิวซีแลนด์

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | th
Wy > th > ประเทศนิวซีแลนด์
Wy/th/ประเทศนิวซีแลนด์
Lake Heron and Southern Alps in winter
Mount Cook on Lake Matheson
ที่ตั้ง
ธง
ข้อมูลสรุป
เมืองหลวง Wellington
รัฐบาล Representative parliamentary democracy and constitutional monarchy
สกุลเงิน New Zealand dollar (NZD)
พื้นที่ 267,710 km2
ประชากร 4,450,000
ภาษา English, Māori, and New Zealand Sign Language
ศาสนา Unspecified/none 43%, Anglican 17%, Roman Catholic 14%, Presbyterian 11%, Methodist 3%, Pentecostal 1.7%, Baptist 1.3%, other Christian 9%, other 3%
ไฟฟ้า 230V/50Hz (Plug Type I - "Australian")
รหัสทางไกล +64
อินเทอร์เน็ตโดเมน .nz
เขตเวลา UTC +12
(Chathams UTC +12:45)
แจ้งเหตุฉุกเฉิน Dial 111

นิวซีแลนด์ [1] เป็นหนึ่งในประเทศที่สวยงามที่สุดในโลก ประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามและหลากหลาย ภูเขา ทุ่งหญ้า สายธาร ทะเลสาป ชายหาด และภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกที่ไม่มีที่อื่นในโลก เช่น kakapo และ kiwi ชาวนิวซีแลนด์ยึดถือเอา kiwi เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและใช้ชื่อนี้เรียกแทนคนในชาติตน

Wikipedia:New Zealand Commons:Category:New Zealand Dmoz:Regional/Oceania/New Zealand/