Jump to content

Wy/hu/Francia szószedet

Download GPX file for this article
From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | hu
Wy > hu > Francia szószedet
Wy/hu/Francia szószedet

A francia nyelv elterjedése – Jelmagyarázat :

     Anyanyelv

     Adminisztratív nyelv

     Kulturális nyelv

kisebb francia közösség

A francia egy újlatin nyelv, melyet elsősorban Franciaországban beszélnek, ideértve a hozzá tartozó Karib-szigetekbeli Martinique és Guadeloupe szigeteket, a dél-amerikai Francia-Guyanát, az óceániai Francia Polinéziát és Új-Kaledóniát is. A Föld más országaiban is hivatalos nyelv. Európában Monacoban, Belgium déli részén (Vallónia), Luxemburg legnagyobb részén és Nyugat-Svájcban hivatalos nyelv, és az angol mellett, az Európai Unió egyik munkanyelve. A Karib-szigetek közül Haitiban is a francia a hivatalos nyelv. Afrika számos pontján szintén hivatalos vagy sokak által ismert nyelv: az észak-afrikai Marokkóban, Algériában és Tunéziában, valamint a nyugat-afrikai államokban széleskörben ismert és használatos nyelv. Kanada Québec tartományában egyedüli, Új-Brunswick tartományban pedig az angollal együtt a hivatalos nyelv, de Ontario tartományban, az Egyesült Államokban pedig Virginia és Louisiana államokban is sokak anyanyelve.

Kiejtés[edit | edit source]

A francia nyelv – a magyartól eltérően – nem fonetikus írást használ, ezért azonos betűk különböző kiejtéssel bírhatnak. Mindazonáltal az egyes betűkapcsolatoknak jól meghatározott kiejtése van, amelytől az eltérés ritka.

Tipikus francia jelenség, hogy a szóvégi mássalhangzókat (r, l, m, n kivételével), illetve az e betűt nem ejtik ki. Persze akadnak a szabály alól kivételek. Például a „kötés”-nek nevezett hangtani jelenségben résztvesznek, azaz kiejtjük őket, amikor gyakran használt szókapcsolatokban a második szó magánhangzóval vagy néma h-val kezdődik [pl. les amis (kiejtése „lezami”) – „a barátok”, ellentétben a les filles (kiejtése „lefij) – „a lányok” szókapcsolattal].

A hangsúly szinte mindig az utolsó szótagra esik.

Több európai nyelv átvett francia szavakat. Az angol nyelvben különösen sok a francia eredetű szó, amelyek bár sokszor azonos helyesírással rendelkeznek, kiejtésük lényegesen eltér.

Magánhangzók[edit | edit source]

a, â, à
általában rövid „á”, mint a palóc nyelvjárásban, a „palóc” szóban, néha hosszú „á”, mint a magyar
e
némelykor a német szóvégi „e”-nek („schwa”) megfelelő hang, máskor magyar „e” jellegű, de lehet hosszú is, szóvégén néma
ê, è, ai
általában mint a magyar „e”, néha hosszú
é
a magyar „é”-nek megfelelő hang, de rövid
eu, œ, œu
mint a magyar „ö” vagy „ő”
i, î, y
mint a magyar „i” vagy „í”
o, ô, au, eau
mint a magyar „o” vagy „ó”
ou
mint a magyar „u” vagy „ú”
u, û
mint a magyar „ü” vagy „ű”

A tréma vagy umlaut ( ¨ ) megakadályozza a magánhangzó részvételét az egyébként egy hangként kiejtendő betűkombinációkban. Példa: maïs (kukorica), amit két szótagban „máisz”-nak ejtenek ki, ellentétben a mais (de) szóval, amelynek „me” a kiejtése.

A francia írásban használatos a hiányjel ( ' ). Ez általában az a-t helyettesíti a la névelőben és névmásban, valamint az e-t a le névelőben/névmásban és a ne tagadó szóban, amikor a következő szó magánhangzóval vagy néma h-val kezdődik [pl. l'homme (kiejtése „lom”) – „az ember”].

Nazális magánhangzók[edit | edit source]

Más mássalhangzók előtt mint a megkettőzött „n” vagy „m”, vagy szó végén fordulnak elő. Úgy ejtik ki, mintha egy „n” hang követné őket, de anélkül, hogy a nyelv hegye érintené a fogakat.

an, en, em
nazális „a”
ain, in, im
nazális „e”
on
nazális „o”
un
nazális „ö”

Félhangzók[edit | edit source]

Ezek kettőshangzókat képeznek az őket megelőző vagy követő magánhangzóval, azaz ezzel egy szótagban ejtik ki őket.

i, y, ll (pl. pied – „láb”, yeux – „szemek”, billet – „jegy”)
kettőshangzókat képeznek az őket követő magánhangzóval, mint a „j” hang a magyar „jár”, „jel”, „melyik”, „jobb”, „jut” szavakban
il, ll (egyes esetekben) (pl. sommeil – „álom”, fille – „lány”)
kettőshangzókat képeznek az előttük levő magánhangzóval, mint a „j” hang a magyar „máj”, „mely”, „mily”, „moly”, „ujj” szavakban
o (i vagy y előtt, melyeket ez esetben rövid „á”-nak, illetve „áj”-nak ejtenek ki), (pl. trois – „három”, envoyer – „küldeni”), ou (a, e, i előtt) (pl. douane – „vám”, jouet – „játék”, oui – „igen”), u (a qua betűcsoportban) (pl. équateur – „egyenlítő”)
mint az angol „why”, „way”, „winter” szavakban
u (nem o után, a, e, i előtt) (pl. persuader – „meggyőzni”, muet – „néma”, nuit – „éjszaka”)
a magyar „ü” hanghoz hasonló, de a következő magánhangzóval egy szótagban kiejtett

Mássalhangzók[edit | edit source]

b
magyar „b” hang
c
e, i, y előtt „sz” hang, egyébként „k” hang
ch
általában magyar „s” hang, néha „k” hang
d
magyar „d” hang
f, ph
magyar „f” hang
g
é, è, i, y előtt „zs” hang, egyébként „g” hang
ge + magánhangzó
magyar „zs” hang (az e néma)
gu + magánhangzó
magyar „g” hang (az u általában néma)
h
néma, bár néha megakadályozza a hangkihagyást (pl. la Hongrie) vagy a kötést (pl. les Hongrois)
j
„zs” hang
k
csak idegen eredetű szavakban, magyar „k” hang
l, ll (néha)
magyar „l” hang
m
magyar „m” hang
n
magyar „n” hang
p
magyar „p” hang
q(u)
magyar „k” hang
r
a magyar „r”-től kissé eltérő, a nyelv pörgetése nélkül kiejtett
s
magyar „sz” hang
t
magyar „t” hang
v
magyar „v” hang
w
csak idegen eredetű szavakban, magyar „v” vagy angol „w” hang
x
magyar „ksz” vagy „gz” hang
z
magyar „z” hang

Társalgás[edit | edit source]

A francia nyelv két megszólítási módot ismer. Az egyikre a tu („te”) személyes névmás jellemző, amely az ige második személy egyes számával használatos (tegezés), a másikra a vous, amelyet az ige második személy többes számával használják, és az „Ön”-nek és a „magá”-nak felel meg, de ugyanakkor a tegezésben a többes számot fejezi ki.

Ebben a szószedetben többnyire a vous-val való megszólítást használjuk (önözés/magázás).

Az itteni mondatok Franciaországban használatosak, de a többi francia nyelvű országban is megértik őket.

Alapok[edit | edit source]

Jó napot (kívánok)!
Bonjour (, Madame / Mademoiselle / Monsieur).
Jó reggelt!
Bonjour.
Jó estét!
Bonsoir.
Szia!
Salut.
Hogy vagy?
Ça va ?
Hogy van?
Comment allez-vous ?
Hogy hívnak?
Comment tu t'appelles?
És téged/önt?
Et toi/vous?
Önt hogy hívják?
Comment vous appelez-vous?
______ hívnak.
Je m'appelle ______.
Örülök a találkozásnak.
Enchanté(e).
Kérek./Kérem.
S'il vous plaît. (tegezve: S'il te plaît.)
Köszönöm.
Merci.
Szívesen.
De rien.
Igen.
Oui.
Nem.
Non.
Nem tudom.
Je ne sais pas.
Elnézést. / Bocsánat.
Excusez-moi. (tegezve: Excuse-moi.) / Pardon.
Hány óra van?
Quelle heure est-il ?
Viszontlátásra!
Au revoir.
Magyar/ok vagyok/vagyunk.
Je suis hongrois(e). / Nous sommes hongrois(es).
Nem értem.
Je ne comprends pas.
Nem beszélek (jól) franciául.
Je ne parle pas (bien) français.
Beszél angolul / németül / magyarul?
Parlez-vous anglais / allemand / hongrois ?
Beszélsz angolul / németül / magyarul?
Tu parles anglais / allemand / hongrois ?
Beszél valaki angolul?
Il y a quelqu'un qui parle anglais?
Vigyázat!
Attention!
Segítség!
À l'aide! Au secours!
Merre találom a mosdót?
Où sont les toilettes ?

Probléma[edit | edit source]

Hagyjon békén!
Laissez-moi tranquille !
Menjen el!
Allez-vous-en !!
Ne érjen hozzám!
Ne me touchez pas !
Hívom a rendőrséget.
Je vais appeler la police.
Rendőrség!
Police !
Fogják meg! Tolvaj!
Au voleur !
Kérhetném a segítségét?
Aidez-moi, s'il vous plaît!
Sürgős.
C'est une urgence.
Eltévedtem.
Je suis perdu(e).
Elvesztettem a táskám.
J'ai perdu mon sac.
Elvesztettem a pénztárcám.
J'ai perdu mon porte-monnaie.
Beteg vagyok.
Je suis malade.
Megsebesültem.
Je suis blessé(e).
Orvosra van szükségem.
J'ai besoin d'un médecin.
Használhatnám a telefonját?
Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?

Számok[edit | edit source]

1
un, ön
2
deux, dö
3
trois, troá
4
quatre, kátr
5
cinq, szenk
6
six, szisz
7
sept, szet
8
huit, üit
9
neuf, nöf
10
dix, diz
11
onze, onz
12
douze, duz
13
treize, trez
14
quatorze, kátorz
15
quinze, kenz
16
seize, szez
17
dix-sept, disszet
18
dix-huit, dizüit
19
dix-neuf, diznöf
20
vingt, vent
21
vingt et un
22
vingt-deux
23
vingt-trois
30
trente
40
quarante
50
cinquante
60
soixante
70
soixante-dix
71
soixante et onze (septante Belgiumban és Svájcban)
80
quatre-vingts (octante Svájcban)
90
quatre-vingt-dix (nonante Belgiumban és Svájcban)
100
cent
200
deux cents
1000
mille
2007
deux mille sept
1 000 000
un million
fél
demi(e)
kevés
peu
sok
beaucoup
kevesebb
moins
több
plus

Idő[edit | edit source]

most
maintenant
után
après
előtt
avant
reggel
matin
reggel (határozószó)
le matin
délelőtt (határozószó)
dans la matinée
délután
après-midi
este
soir
este (határozószó)
le soir
az este folyamán
dans la soirée
éjjel
nuit
éjjel (határozószó)
la nuit
ma reggel (ma délelőtt)
ce matin
ma délután
cet après-midi
ma este
ce soir
ma éjjel
cette nuit

Óra[edit | edit source]

reggel 8 óra
Il est huit heures du matin.
délután 1 óra, 13 óra
Il est une heure de l'après-midi/treize heures.
negyed nyolc, 7 óra 15 perc
Il est sept heures et quart/sept heures quinze
fél kilenc, 8 óra 30 perc
Il est huit heures et demie/huit heures trente
háromnegyed három
Il est trois heures moins le quart.
három óra lesz húsz perc múlva
Il est 3 moins le 20.
kettő óra tíz perc
Il est deux heures dix.
dél
midi
dél (határozószó)
le midi
éjfél
minuit
éjfél (határozószó)
le minuit

Időtartam[edit | edit source]

perc
minute(s)
óra
heure(s)
nap
jour(s)
hét
(la) semaine
hónap
mois
év
an(s), année(s)

Napok[edit | edit source]

Milyen nap van?
Quel jour on est? vagy Quel jour sommes-nous?
Ma ____ nap van.
Au jourd'hui on est____.
ma
aujourd'hui
tegnap
hier
holnap
demain
hétfő
lundi
kedd
mardi
szerda
mercredi
csütörtök
jeudi
péntek
vendredi
szombat
samedi
vasárnap
dimanche

Hónapok[edit | edit source]

január
janvier
február
février
március
mars
április
avril
május
mai
június
juin
július
juillet
augusztus
août
szeptember
septembre
október
octobre
november
novembre
december
décembre

Dátum írása[edit | edit source]

A francia nyelvben a dátumot épp fordítva írják a magyarhoz képest. Azaz először a napot, majd a hónapot, végül pedig az évet. A keltezést a le névelővel kezdik, majd az aktuális nap száma következik, majd a hónap betűvel kiírva, majd az év. Azaz „2007. január 3”-át, « le 3 janvier 2007 » formában kell leírni.

Színek[edit | edit source]

fekete
noir(e)
fehér
blanc(he)
kék
bleu(e)
piros
rouge
zöld
vert(e)
sárga
jaune
narancssárga
orange
lila
violet(te)
barna
brun(e)

Közlekedés[edit | edit source]

Vonat, busz[edit | edit source]

Mennyibe kerül egy jegy _____-ba/be?
Combien coûte le/un billet pour (aller à) _____?
Egy / Két jegyet kérek _____-ba/be.
Un / deux billet(s) pour _____, s'il vous plaît.
Hova megy ez a vonat / busz?
Où va ce train / ce bus?
Megáll _____-ban/ben?
(Est-ce qu')il s'arrête à _____?
Mikor indul a vonat _____-ba/be?
Quand part le train pour _____?
Mikor érkezik meg ez a vonat _____-ba/be?
Quand arrive ce train à _____?
transzfer
navette
egy útra
aller simple
oda-vissza
aller-retour
peron
quai
vágány
voie
csomagmegőrző
consigne
átszállás
correspondance
A vonat 10 percet késik.
Le train a 10 minutes de retard.

Irányok[edit | edit source]

Merre van _____?
Où est / se trouve _____?
... a vasútállomás
... la gare
... a buszállomás
... la gare routière
... a repülőtér
... l'aéroport
... a hajóállomás
... le port
... a belváros
... le centre-ville
... a legközelebbi buszmegálló
... l'arrêt de bus le plus proche
... a legközelebbi _____
... _____ le/la plus proche
... a magyar / román / szerb / szlovák nagykövetség
... l'ambassade hongroise / roumaine / serbe / slovaque ?
Hol találhatok _____?
Où est-ce qu'il y a _____ ?
... egy ifjúsági szálló
... une auberge de jeunesse
... egy szálloda
... un hotel
Hol találhatók _____?
Où est-ce qu'il y a _____ ?
... szállodák
... des hôtels
... éttermek
... des restaurants
... bárok
... des bars
... látnivalók
... des sites à visiter
Megmutatná a térképen?
Pouvez-vous me montrer sur la carte?
utca
rue
út
avenue (városban), route (helységből kivezető vagy helységek közötti)
(Forduljon) jobbra
(Tournez) à droite.
(Forduljon) balra
(Tournez) à gauche.
egyenesen
tout droit
_____ felé
vers _____
_____ mögött
derrière _____
_____ előtt
devant _____
útkereszteződés
carrefour
csomópont (autópályán)
échangeur
észak
nord
dél
sud
kelet
est (kiejtés: eszt)
nyugat
ouest (kiejtés: ueszt)
fent, fel
en haut
lent, le
en bas

Taxi[edit | edit source]

Taxi!
Taxi!
Kérem, vigyen _____-hoz/-hez!
Emmenez-moi à _____, je vous prie.
Mennyibe kerül az út _____-hoz/-hez?
Combien ça coûte d'aller à _____?
Itt szállok ki.
Déposez-moi là, je vous prie.

Vezetés[edit | edit source]

Szeretnék autót bérelni.
Je voudrais louer une voiture.
benzinkút
station-service
benzin
essence
diesel
gazole (néha diesel)
Útjelző táblák (Franciaországban)[edit | edit source]
_____i pihenő (autópályán)
Aire de _____
fényszórókat bekapcsolni
ALLUMEZ VOS FEUX
leállás a járdán engedélyezett
ARRÊT AUTORISÉ SUR TROTTOIR
vigyázz a tűzre
ATTENTION AU FEU
csomópont
CARREFOUR
elsőbbségadás
CÉDEZ LE PASSAGE
terelő út
Déviation
vám
DOUANE
fényszóró-bekapcsolási övezet vége
FIN D'ALLUMAGE DES FEUX
építkezés vége
FIN DE CHANTIER
terelő út vége
Fin de déviation
övezet vége
FIN DE ZONE
sielőknek tiltott övezet vége
FIN D'INTERDICTION AUX SKIEURS
_____i autópályakapu
GARE DE PÉAGE DE _____
állj! csendőrség
HALTE GENDARMERIE
álj! autópályakapu
HALTE PÉAGE
állj! rendőrség
HALTE POLICE
parkoló óra : HORODATEUR
csordáknak tilos
INTERDIT AUX TROUPEAUX
tilos a hónap _____ikájától/ikéjétől _____ikájáig/ikéjéig
INTERDIT DU _____ AU _____ DU MOIS
tilos, kivéve _____
INTERDIT SAUF _____
nyitva (szoros a hegyekben)
OUVERT
következő kijárat (autópályán)
Prochaine sortie: _____
helyi termékek
Produits Régionaux
utánfutók és félutánfutók
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
fizető autópálya-szakasz
SECTION À PÉAGE
fizető parkolás
STATIONNEMENT PAYANT
követni (egy bizonyos táblát vagy utat)
suivre
munkálatok _____ kilométeren
TRAVAUX SUR _____ KM
egy vonat mögött másik vonat is lehet
UN TRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE
mezőgazdasági munkagépeknek engedélyezett
VÉHICULES AGRICOLES AUTORISÉS
övezet
ZONE

Szállás[edit | edit source]

Van szabad szobájuk?
Avez-vous des chambres libres?
Mennyibe kerül egy szoba egy / két fő részére?
Combien coûte une chambre pour une personne / deux pesonnes?
Van-e a szobában _____?
Est'ce qu'il y a dans la chambre _____?
... ágynemű
... des draps
... fürdőszoba
... une salle de bain
... telefon
... le téléphone
... TV
... la télé
... internetkapcsolat / WIFI
... une connexion internet / WIFI
Láthatnám a szobát?
Je peux voir la chambre ?
Van-e _____ szobájuk?
Avez-vous une chambre ____ ?
... csendesebb ...
... plus tranquille
... világosabb ...
... plus claire
... nagyobb ...
... plus grande
... kisebb ...
... moins grande / plus petite
... tisztább ...
plus propre
... olcsóbb ...
... moins chère
Rendben, kiveszem a szobát.
Bien, je la prends.
_____ éjszakát töltök itt.
Je compte rester _____ nuit(s).
Tudna egy másik szállodát ajánlani ?
Vous pouvez me conseiller un autre hôtel?
Van széfük?
Avez-vous un couffre-fort?
A reggeli benne van az árban?
Est-ce que le petit-déjeuner est compris?
Hány órakor van a reggeli?
A quelle heure est le petit-déjeuner ?
Kérem, takarítsák ki a szobámat!
Veuillez nettoyer ma chambre.
Felébresztene _____-kor/-kör?
Vous pouvez me réveiller à _____ heure(s) ?
Távozni szeretnék.
Je veux vous signaler mon départ.

Fizetés[edit | edit source]

Elfogadnak hitelkártyát?
Vous acceptez les cartes de crédit ?
Beválthatok-e pénzt itt?
Je peux changer de l'argent ici ?
Hol válthatok be pénzt?
Où est-ce que je peux changer de l'argent ?
Beváltana nekem egy utazási csekket?
Pouvez-vous me changer un chèque de voyage ?
Hol válthatok be utazási csekket?
Où est-ce que je peux changer un chèque de voyage ?
Mi a váltási árfolyam?
Quel est le taux de change?
Hol található bankjegyautómata?
Où je peux trouver un distributeur de billets ?

Étkezés[edit | edit source]

Asztalt egy / két személy részére, kérem.
Une table pour une personne / deux personnes, je vous prie.
A menüt kérem!
La carte, s'il vous plaît !
Mi a ház specialitása?
Quelle est la spécialité de la maison?
Van-e helyi specialitásuk?
Est-ce que vous avez une spécialité locale ?
Vegetáriánus vagyok.
Je suis végétarien(ne).
Nem eszem disznót.
Je ne mange pas de porc.
Tudnának valami könnyűt készíteni?
Pouvez-vous préparer quelque chose de léger ?
menü
menu
à la carte
à la carte
reggeli
petit-déjeuner (Belgiumban, Kanadában: déjeuner)
ebéd
déjeuner (Belgiumban, Kanadában: dîner)
vacsora
dîner (Belgiumban, Kanadában: souper)
Almát ...
Une/Des pomme(s) ...
Babot ...
Des haricots, ...
Bárányhúst ...
De l'agneau, ...
Békacombot ...
Des cuisses de grenouilles, ...
Csigát ...
Des escargots, ...
Csirkehúst ...
Du poulet, ...
Garnélarákot ... ...
Des crevettes, ...
Gyümölcsöt ...
Des fruits, ...
Halat ...
Du poisson, ...
Homárt ...
Du homard, ...
Fekete kagylót ...
Des moules, ...
Kolbászt ...
De la saucisse, ...
Lazacot ...
Du saumon, ...
Marhahúst ...
Du bœuf, ...
Narancsot ...
Une/Des orange(s), ...
Osztrigát ...
Des huîtres, ...
(Piritós) kenyeret ...
Du pain (grillé), ...
Rákot ...
Des écrevisses, ...
Rizset ...
Du riz, ...
Sajtot ...
Du fromage, ...
Sertéshúst ...
Du porc, ...
Sonkát ...
Du jambon, ...
Szalonnát ...
Du lard, ...
Szarvashúst ...
Du cerf, ...
Tenger gyümölcseit ...
Des fruits de mer, ...
Tésztát ...
Des pâtes, ...
Tojást ...
Un/Des œuf(s), ...
Tőkehalat ...
De la morue, ...
Tonhalat ...
Du thon, ...
Vaddisznó-húst ...
Du sanglier, ...
Virslit ...
Des saucisses (de veau cuites à l'eau), ...
Zöldséget ...
Des légumes, ...
_____ kérek.
_____, s'il vous plaît.
A húst _____
La viande _____
... véresen ...
... saignant(e), ...
... félig átsütve ...
... à point, ...
... teljesen átsütve ...
... bien cuit(e), ...
_____ kérem.
_____ s'il vous plaît.
Kaphatnék egy pohár _____?
Est-ce que je peux avoir un verre _____ ?
... vizet
... d'eau
... ásványvizet
... d'eau minérale
... szénsavas vizet
... d'eau gazeuse
... dús szénsavasas vizet
... d'eau piquante
... szénsavmentes vizet
... d'eau plate
... gyümölcslevet
... de jus de fruit
... tejet
... de lait
... vörös- / fehérbort
... de vin rouge / blanc
Kaphatnék egy csésze _____?
Est-ce que je peux avoir une tasse _____?
... kávét
... de café
... teát
... de thé
... tejet
... de lait
Kaphatnék egy üveg _____?
Est-ce que je peux avoir une bouteille ____?
... vizet
... d'eau
... ásványvizet
... d'eau minérale
... szénsavas vizet
... d'eau gazeuse
... dús szénsavasas vizet
... d'eau piquante
... szénsavmentes vizet
... d'eau plate
... gyümölcslevet
... de jus de fruit
... vörös- / fehérbort
... de vin rouge / blanc
Kérhetnék egy kis _____?
Est-ce-que je peux avoir _____ ?
... sót
... du sel
... borsot
... du poivre
... vajat
... du beurre
Pincér!
S'il vous plaît ! / Monsieur ! (ha férfi) / Madame ! (ha nő) / Mademoiselle ! (ha fiatal nő)
Végeztem.
J'ai fini.
Finom volt.
C'était délcieux.
A számlát, legyen szíves!
L'addition, s'il vous plaît !

Bárok[edit | edit source]

Szolgálnak fel alkoholt?
Vous servez des boissons alcoolisées?
Van kiszolgálás?
Vous servez à table ?
Egy sört / Két sört ...
Une bière / Deux bières, ...
Egy pohár sört ...
Un demi, ...
Egy korsó sört ...
Une pinte, ...
_____ kérek.
_____ s'il vous plaît.
_____ (erős alkohol) és _____ (az alkoholhoz hozzáadandó alkoholmentes ital) kérek.
_____ et _____ s'il vous plaît.
Rumot ...
Du rhum ...
Vodkát ...
De la vodka ...
Whisky-t ...
Du whisky ...
... kólát ...
... du cola, ...
... narancslevet ...
... du jus d'orange, ...
... szódát ...
... du soda, ...
... tonikot ...
... de l'eau tonique, ...
Egy üveggel kérek.
Une bouteille, s'il vous plaît.
Van valami rágnivalójuk ?
Est-ce que vous avez quelque chose à grignoter ?
Még egyet kérek!
Encore un/une, s'il vous plaît !
Még egy kört, legyen szíves!
Un autre pour la table, s'il vous plaît !
Mikor zárnak?
À quelle heure fermez-vous ?

Vásárlás[edit | edit source]

Mennyibe kerül?
Combien ça coûte?
Túl drága.
C'est trop cher.
Olcsó.
Ce n'est pas cher. / C'est bon marché.
Nem kérek.
Je n'en veux pas.
Nem érdekel.
Je ne suis pas interessé(e).
Maga átvág!
Vous essayez de m'avoir !
Rendben, megveszem.
D'accord, je le/la/les prends.
Házhoz szállítják külföldre?
Est-ce que vous livrez à l'étranger ?
Szükségem van _____.
J'ai besoin _____.

Piperecikkek[edit | edit source]

... szappanra
... de savon
... sampon
... de shampooing
... fogkefe
... d'une brosse à dents
... fogkrémre
... de dentifrice
... tamponra
... de tampons
... borotvára
... d'un rasoir / de rasoirs

Gyógyszer[edit | edit source]

... fájdalomcsillapítóra
... d'un analgésique
... lázcsillapítóra
... d'un antipyrétique
... megfázás elleni gyógyszerre
... d'un médicament pour le rhume

Papír, írószer, könyv[edit | edit source]

... levélpapírra
... de papier à lettres
... tollra
... d'un stylo
... angol / német / magyar nyelvű újságra
... d'un journal en anglais / allemand / hongrois
... angol / német / magyar nyelvű magazinra
... d'un magazine en anglais / allemand / hongrois
... angol / német / magyar nyelvű könyvre
... d'un livre en anglais / allemand / hongrois
... francia-magyar szótárra
... d'un dictionnaire français-hongrois

Egyéb[edit | edit source]

... elemre
... d'une pile (egyes szám) / de piles (többes szám)
... esernyőre
... d'un parapluie
... napernyőre
... d'une ombrelle
... bélyegre
... d'un timbre (egyes szám) / de timbres (többes szám)
... képeslapra
... d'une carte postale (egyes szám) / de cartes postales (többes szám)

Hatóságok[edit | edit source]

Nem csináltam semmi rosszat.
Je n'ai rien fait de mal.
Félreértés.
C'est une erreur.
Hova visznek?
Où est-ce que vous m'emmenez ?
Le vagyok tartóztatva?
Est-ce que je suis arrêté(e) ?
Magyar / Román / Szerb / Szlovák állampolgár vagyok. (férfi)
Je suis citoyen hongrois / roumain / serbe / slovaque.
Magyar / Román / Szerb / Szlovák állampolgár vagyok. (nő)
Je suis citoyenne hongroise / roumaine / serbe / slovaque.
Szeretnék a magyar / román / szerb / szlovák nagykövetséggel / konzulátussal beszélni.
Je voudrais parler à l'ambassade / au consulat hongrois / roumain / serbe / slovaque.
Szeretnék ügyvéddel beszélni.
Je voudrais parler à un avocat.
Nem lehetne csak büntetést fizetni?
Je pourrais simplement payer une amende ?