Jump to content

Wt/cdo/diē-nē̤

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > diē-nē̤
Wt/cdo/diē-nē̤
Háng-cê 漢字
Hùng sê (馮氏): 底所
Tĕ̤k-ĭng 讀音
Dăng-cê (單字): [tie˧˧]+[nœ˧˧]
Lièng-tĕ̤k (連讀): [tie˨˦ nœ˧˧]

Bàng-uâ-cê gāi-sék

[edit | edit source]

Ngì-muóng-dô̤i-sṳ̀, dô̤i-biēu siŏh dó̤i mâ̤-báik gì dê-huŏng.

漢字解釋

[edit | edit source]

疑問代詞,代表蜀塊儥仈其地方。