Wt/cdo/Wiktionary:漢字寫法

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Wiktionary:漢字寫法
Bàng-uâ-cê: Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Hók-ciŭ-uâ tàu-dā̤ dŭ mò̤ tūng-ék gì Háng-cê siā-huák. Năng-gă ciŏng săng cṳ̄ng īng-hiōng bī-gáu duâi gì sṳ̀-diēng diē-sié gì cê siā diē dèu-mĕ̤k, ké̤ṳk gáuk-nè̤ng chăng-kō̤. Cī săng buōng sṳ̀-diēng sê:
  1. Dictionary of the Foochow Dialect, 3rd Edition (R. S. Maclay, C. C. Baldwin & S. H. Leger, 1929)
  2. 福州方言词典,冯爱珍,江苏教育出版社, 1998
  3. 福州方言词典,李如龙, 梁玉璋,邹光椿 & 陈泽平,福建人民出版社,1994

Diŏh dèu-mĕ̤k diē-sié, tàu buōng sṳ̀-diēng gì Háng-cê sèng-dāu ô "Mò̤ sê (摩氏)" gūi cê; dâ̤ 2 buōng gì sèng-dāu ô „Hùng sê (馮氏)“ gūi cê; dâ̤ 3 buōng gì sèng-dāu sê siā "Lī, Liòng, Cĕu, Dìng(李/梁/鄒/陳)".

Siŏh ciáh kuàng-kuàng("〇") dâi-biĕu kuók-cê, cáuk-ciā mâ̤ báik diŏh ciŏng siā hiā cê.

Ô gì sṳ̀ diŏh sṳ̀-diēng diē-sié mò̤, năng-gă sāi gòng-gòng dò̤ gòng lâi; gó ô gì sṳ̀ chŭi-iòng-gōng mò̤, dáng-sê â̤ dé̤ṳng iù ciā sṳ̀-diēng gì gì-tă sṳ̀ hŭ-uái chăi chók ĭ gì siā-huák, năng-gă sāi guák-hô̤ ciŏng ĭ guák kī lì.

Gái káng[edit | edit source]

漢字: 閩東語福州話透底都無統一其漢字寫法。儂家將三種影響力比較大其辭典裡勢其字寫入條目,乞各儂參考。茲三本辭典是:
  1. Dictionary of the Foochow Dialect, 3rd Edition (R. S. Maclay, C. C. Baldwin & S. H. Leger, 1929)
  2. 福州方言词典,冯爱珍,江苏教育出版社, 1998
  3. 福州方言词典,李如龙, 梁玉璋,邹光椿 & 陈泽平,福建人民出版社,1994

着條目裡勢,頭本辭典其漢字前斗有「Mò̤ sê (摩氏)」幾字;第2本其前斗有「Hùng sê (馮氏)」幾字;第3本其前斗是寫「Lī, Liòng, Cĕu, Dìng(李/梁/鄒/陳)」。

蜀隻環環(「〇」)代表缺字,作者𣍐仈着蔣寫嘻字。

有其詞着辭典裡勢無,儂家使杠杠掏杠囇;固有其詞雖然講無,但是會中由這辭典其其他詞夫塊猜出伊其寫法,儂家使括號將伊括起來。

再看[edit | edit source]