Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/頁

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:181
福州話名字:hiĕk
英文名字:Radical 181 (the head, a leaf)
筆畫數:9

0[edit | edit source]

 • 頁 = hiĕk , hiăk

2[edit | edit source]

 • 頂 = dīng , tīng
 • 頄 = giù
 • 頃 = kīng , kĭng

3[edit | edit source]

 • 項 = hâung
 • 順 = sông
 • 湏 = sṳ̆
 • 須 = sṳ̆

4[edit | edit source]

 • 頒 = băng , păng
 • 頓 = dóng , dáung
 • 預 = ê̤ṳ
 • 頊 = é̤ṳk
 • 𩑦 = gé̤ṳk
 • 頎 = gì , kōng
 • 頏 = hòng
 • 頑 = nguàng
 • 頌 = sê̤ṳng

5[edit | edit source]

 • 䪼 = dóng
 • 領 = līng , liāng
 • 頗 = pō̤ , puō
 • 頖 = puáng

6[edit | edit source]

 • 頦 = hài
 • 頤 = ì
 • 頡 = kĭk
 • 䪿 = séng
 • 頫 = tiéu , hū

7[edit | edit source]

 • 頻 = bìng
 • 頹 = dòi
 • 頺 = dòi
 • 頸 = gêng
 • 頰 = giék
 • 頷 = hâng
 • 頴 = īng
 • 頭 = tèu , tàu
 • 頲 = tīng

8[edit | edit source]

 • 顇 = cói
 • 顀 = cŭi
 • 顁 = déng
 • 顆 = kuŏ

9[edit | edit source]

 • 題 = dà̤
 • 𩔗 = lôi
 • 顏 = ngàng
 • 顎 = ngáuk
 • 額 = ngiăh
 • 顒 = ngṳ̀ng
 • 顋 = săi

10[edit | edit source]

 • 顚 = diĕng
 • 𩔰 = hiēng
 • 類 = lôi
 • 願 = nguông
 • 顙 = sōng

11[edit | edit source]

 • 顣 = ché̤ṳk

12[edit | edit source]

 • 顧 = gó
 • 顥 = hô̤

13[edit | edit source]

 • 顫 = ciéng

14[edit | edit source]

 • 顯 = hiēng

15[edit | edit source]

 • 顰 = bìng

16[edit | edit source]

 • 顱 = lù

18[edit | edit source]

 • 顴 = guòng
 • 顳 = niék