Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/阜

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:170
(⻖)
福州話名字:pâiu (⻖: gàu-ngê-bèng (placed on the left))
英文名字:Radical 170 (a mound)
筆畫數:8

0[edit | edit source]

 • 阜 = pâiu

3[edit | edit source]

 • 阡 = chiĕng
 • 阭 = ṳ̄ng

4[edit | edit source]

 • 阨 = áik
 • 䦼 = bék
 • 阯 = cī
 • 防 = huòng
 • 阱 = sêng
 • 阮 = uōng

5[edit | edit source]

 • 阼 = ciô
 • 阻 = cū
 • 阽 = diéng
 • 陀 = dò̤
 • 附 = hô
 • 阿 = ŏ̤ , ăk , ĭ , ă
 • 陂 = pŏ̤
 • (⿰⻖巨) = pŏ̤

6[edit | edit source]

 • 限 = âing
 • 陌 = báik
 • 陔 = găi
 • 降 = gáung , hòng
 • 陋 = lâiu

7[edit | edit source]

 • 陛 = bê
 • 陖 = cóng
 • 陣 = dêng
 • 陡 = dēu
 • 除 = dṳ̀
 • 陘 = hìng
 • 院 = iêng
 • 陝 = siēng
 • 陞 = sĭng
 • 陟 = ték

8[edit | edit source]

 • 陴 = bĭ
 • 陪 = buòi
 • 陬 = cĕu
 • 陳 = dìng , dêng
 • 陶 = dò̤ , ièu
 • 陷 = hâng
 • 陰 = ĭng , ĕng
 • 陵 = lìng
 • 陸 = lṳ̆k , lĕ̤k
 • 陲 = sùi

9[edit | edit source]

 • 隊 = dôi , sôi
 • 階 = găi , giĕ
 • 隍 = huòng
 • 隂 = ĭng
 • 陽 = iòng
 • 隆 = lṳ̀ng
 • 隅 = ngṳ̀
 • 隋 = sùi , dô̤ , tiō
 • 隄 = tì
 • 隈 = uŏi

10[edit | edit source]

 • 隔 = gáik , gáh , găng , găh
 • 隙 = kék
 • 隘 = ngái , ái
 • 隕 = ūng

11[edit | edit source]

 • 際 = cié
 • 障 = cióng
 • 𨻶 = kék
 • 隠 = ṳ̄ng , ūng

12[edit | edit source]

 • 隤 = dòi
 • 隣 = lìng

13[edit | edit source]

 • 隧 = dôi
 • 險 = hiēng
 • 隩 = ó̤
 • 隨 = sùi

14[edit | edit source]

 • 隮 = că̤
 • 隰 = sék
 • 隱 = ūng

15[edit | edit source]

 • 隳 = hŭi

16[edit | edit source]

 • 隴 = lūng