Wt/cdo/Help:按字部查平話字/邑

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:163
(⻏)
福州話名字:ék (⻏ (place on the right): gàu-ngê)
英文名字:Radical 163 (a city)
筆畫數:7

0[edit | edit source]

 • 邑 = ék

3[edit | edit source]

 • 邛 = kṳ̆ng
 • 邙 = mòng
 • 邕 = ṳ̆ng

4[edit | edit source]

 • 邦 = băng
 • 邠 = bĭng
 • 刑 = hìng
 • 那 = nā , nò̤ , hiā
 • 邪 = sià , ià

5[edit | edit source]

 • 邴 = bīng
 • 邶 = buôi
 • 邸 = dī
 • 邯 = hăng
 • 邱 = kiŭ
 • 邵 = siêu
 • 邰 = tăi

6[edit | edit source]

 • 郅 = cé
 • 郁 = é̤ṳk
 • 郊 = gău
 • 郇 = sùng

7[edit | edit source]

 • 邾 = tṳ̆
 • 郡 = gông
 • 郛 = hŭ
 • 郝 = káuk , sék
 • 郤 = kiók
 • 郎 = lòng , nòng
 • 郕 = sìng
 • 郢 = tīng

8[edit | edit source]

 • 部 = buô
 • 郭 = guóh

9[edit | edit source]

 • 都 = dŭ
 • 鄀 = iŏk
 • 郵 = iù
 • 郿 = mì
 • 鄂 = ngáuk
 • 鄆 = ông

10[edit | edit source]

 • 鄒 = cĕu
 • 鄉 = hiŏng
 • 鄕 = hiŏng
 • 鄔 = ŭ

11[edit | edit source]

 • 鄣 = ciŏng
 • 鄢 = iŏng
 • 鄙 = pī
 • 䧡 = ṳ̀ng

12[edit | edit source]

 • 鄱 = bŏ̤
 • 鄧 = dâing
 • 鄲 = dăng
 • 鄭 = dâng
 • 鄰 = lìng

13[edit | edit source]

 • 鄴 = ngiĕk

14[edit | edit source]

 • 鄹 = cĕu

18[edit | edit source]

 • 酆 = hŭng

19[edit | edit source]

 • 酈 = lĭk