Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/足

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:157
福州話名字:cé̤ṳk
英文名字:Radical 157 (the foot)
筆畫數:7
 • 足 = cé̤ṳk , cé̤ṳ
 • 趵 = báu , báuk
 • 跁 = bâ
 • 趾 = cī
 • 趹 = giók
 • 趺 = hŭ
 • 跂 = kiē
 • 跀 = uŏk
 • 跋 = băk , buăk
 • 跖 = cék
 • 跌 = diĕk , tiék , buăk
 • 跎 = dò̤
 • 距 = gé̤ṳ , gê̤ṳ
 • 跏 = giă
 • 跗 = hŭ
 • 跔 = kuò
 • 跉 = lìng
 • 跑 = pàu
 • 跛 = pō̤ , piāng , bāi , piā
 • 跚 = săng , dăng
 • 跡 = cék , ciáh
 • 𨀠 = chiâ
 • 跧 = chuăng
 • 跮 = diĕk
 • 跲 = gék
 • 跬 = giĕ , kiê
 • 跪 = gôi
 • 跟 = gṳ̆ng
 • 跨 = kuā , kià , kiă
 • 路 = lô , diô
 • 跣 = siēng
 • 跳 = tiéu
 • 跽 = gê
 • 踁 = gêng
 • 跼 = guŏh
 • 踉 = liòng , lòng
 • 𨁏 = puŏ
 • 踊 = ṳ̄ng
 • 䟽 = sŭ , sĕ̤
 • 踈 = sŭ , sĕ̤
 • 踐 = ciēng
 • 踪 = cŭng
 • 踏 = dăk
 • 踔 = dáuk
 • 踞 = gé̤ṳ
 • 踘 = gé̤ṳk
 • 踝 = guāi , guài , kuá
 • 踡 = guòng
 • 踦 = kĭ
 • 踒 = kuò
 • 踗 = náing
 • 踖 = sék , cék
 • 踧 = sé̤ṳk , dĭk
 • 踢 = ték , chiók
 • 踟 = tì
 • 踵 = cṳ̄ng
 • 蹄 = dà̤
 • 蹀 = diĕk
 • 踱 = dŏk
 • 踽 = gṳ̄
 • 蹂 = iù
 • 蹁 = piĕng
 • 踹 = tuáng
 • 踰 = ṳ̀
 • 踴 = ṳ̄ng
 • 䠙 = bòng
 • 𨃞 = buàng
 • 蹐 = cék
 • 蹌 = chiŏng
 • 蹉 = chŏ̤
 • 蹋 = dăk
 • 蹎 = dièng
 • 蹈 = dô̤
 • 蹇 = giōng
 • 蹊 = hiè
 • 蹕 = bék
 • 蹧 = cău
 • 蹟 = cék
 • 蹠 = cék
 • 蹤 = cŭng
 • 蹙 = ché̤ṳk
 • 蹡 = chiŏng
 • 蹢 = dék
 • 蹣 = muàng
 • 蹝 = sā̤
 • 蹜 = sáuk
 • 蹩 = biék
 • 蹼 = bŭk
 • 蹭 = cáing
 • 蹲 = cŏng , chiòng
 • 蹴 = ché̤ṳk
 • (⿰𧾷䙴) = chiĕng , siĕng
 • 䠤 = dā
 • 蹬 = dáing
 • 蹰 = dṳ̀
 • 蹻 = giēu , giók , kiĕu
 • 蹶 = guói , kuók
 • 蹯 = huăng
 • 蹺 = kiĕu
 • 𨅠 = kuōi
 • 躅 = ché̤ṳk
 • 躇 = dṳ̀ , tṳ̀
 • 躉 = dūng
 • 躃 = pék
 • 躁 = só̤
 • 躋 = că̤
 • 躍 = ték , iŏk
 • 躊 = tiù
 • 躓 = cé
 • 躔 = dièng
 • 躑 = dĭk
 • 躐 = lăk
 • 躒 = lĭk
 • 躝 = làng
 • 躠 = siék
 • 躡 = niék
 • 躩 = kiók
 • 躪 = lêng