Wt/cdo/Help:按字部查平話字/糸

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:120
福州話名字:sĭ (kĕng-sĭ-bèng)
英文名字:Radical 120 (silk)
筆畫數:6

0[edit | edit source]

 • 糸 = sĭ

1[edit | edit source]

 • 系 = hiê

2[edit | edit source]

 • 糾 = giū

3[edit | edit source]

 • 紂 = dêu
 • 紀 = gī
 • 紇 = hŏk
 • 紆 = hṳ̆
 • 紅 = hùng , è̤ng
 • 紉 = ìng
 • 約 = iók , ióh
 • 紃 = sùng
 • 紈 = uòng

4[edit | edit source]

 • 紙 = cāi
 • 紓 = chṳ̆
 • 紞 = dāng
 • 紏 = giū
 • 紘 = hèng
 • 紛 = hŭng
 • 紡 = huōng , pūng
 • 紝 = ìng
 • 納 = năk
 • 紐 = niū , niù
 • 級 = ngék
 • 紊 = ông
 • 紑 = pèu
 • 紗 = să
 • 索 = sáuk , só̤h
 • 素 = só
 • 純 = sùng , dòng , sèu
 • (⿰糸㝉) = tṳ̄
 • 紜 = ùng

5[edit | edit source]

 • 絆 = buâng
 • 紮 = cák
 • 紫 = ciē
 • 紾 = cīng
 • 組 = cū
 • 終 = cṳ̆ng
 • 紿 = dâi
 • 䋎 = dák
 • 紬 = diù , tiĕu
 • 紽 = dò̤
 • 絅 = gēng
 • 紺 = hāng
 • 絃 = hièng
 • 紼 = hók
 • 紱 = hók
 • 絀 = kók , tók , ciók
 • 絇 = kṳ̆
 • 累 = lūi , lôi
 • 細 = sá̤
 • 絁 = siĕ
 • 紲 = siék
 • 紹 = siêu
 • 紳 = sĭng
 • 紵 = tṳ̄

6[edit | edit source]

 • 絕 = ciŏk
 • 絰 = diĕk
 • 絳 = gáung
 • 給 = gék
 • 結 = giék , gáik
 • 絜 = giék , giĕk
 • 絞 = giēu , gā
 • 絢 = hióng
 • 絪 = ĭng
 • 絡 = lŏk , lŏ̤h
 • (⿰糸𠂢) = puái
 • 絮 = sé̤ṳ
 • 𢇁 = sĭ
 • 絏 = siék
 • 絛 = tŏ̤
 • 統 = tūng
 • 絨 = ṳ̀ng

7[edit | edit source]

 • 綁 = bōng , buōng
 • 䋠 = buō
 • 綏 = chŭi
 • 綆 = gēng
 • 經 = gĭng , giăng
 • 絹 = gióng , géng , giōng
 • 絿 = giù
 • 絺 = hĭ
 • 綍 = hók
 • 綌 = kék
 • 綑 = kūng
 • 綉 = séu
 • 絲 = sĭ
 • 綃 = siĕu
 • 綈 = tá̤
 • 綄 = uāng , huàng

8[edit | edit source]

 • 繃 = bĕng
 • 緅 = cĕu
 • 緇 = cṳ̆
 • 綴 = cuók
 • 緀 = chă̤
 • 綵 = chāi
 • 綽 = chiók
 • 綻 = dêng
 • 綢 = diù , diĕu , tŏ̤
 • 綯 = dò̤
 • 綦 = gĭ
 • 緊 = gīng
 • 綱 = gŏng
 • 綰 = guāng , uāng
 • 緄 = gūng
 • 綣 = guóng
 • 綺 = kiē
 • 綮 = kiē
 • 綾 = lìng
 • 綹 = liū
 • 綠 = lṳ̆k , liŏh
 • 綸 = lùng , guăng
 • 𦁧 = mâe̤ng
 • 維 = mì
 • 綿 = mièng
 • 緎 = mĭk
 • 緋 = pĭ
 • 授 = sêu
 • 綫 = siáng
 • 䋲 = sìng
 • 緌 = ŭi
 • 網 = uōng

9[edit | edit source]

 • 緶 = bièng
 • 緝 = cék
 • 締 = dâ̤
 • 縀 = dâung
 • 緞 = dâung
 • 緻 = dé
 • 緙 = gáik
 • 緘 = hàng
 • 緯 = hói
 • 緩 = huâng
 • 緣 = iòng , iông
 • 縁 = iòng , iông
 • 練 = liêng
 • 緬 = miēng
 • 緜 = mièng
 • 緡 = mìng
 • 編 = piĕng
 • 緒 = sê̤ṳ
 • 線 = siáng
 • 緗 = siŏng
 • 緦 = sṳ̆
 • 緼 = ūng , ŭng

10[edit | edit source]

 • 縛 = buŏh
 • 縐 = cáiu
 • 縉 = céng
 • 縝 = cīng
 • 縓 = chuăng
 • 縋 = dôi
 • 縣 = gâing
 • 縑 = giĕng
 • 縞 = gŏ̤
 • 縊 = ié
 • 縈 = ìng
 • 䌇 = sáuk
 • 縗 = sŏi
 • 縚 = tŏ̤
 • 縟 = ṳ̆k

11[edit | edit source]

 • 繃 = bĕng
 • 縶 = cék
 • 績 = cék , cáh
 • 縱 = cé̤ṳng , cŭng
 • 總 = cūng
 • 繁 = huàng
 • 繇 = iù , ièu
 • 縷 = lé̤ṳ
 • 縭 = liè
 • 縲 = lùi
 • 繂 = lŭk
 • 縻 = mì
 • 繆 = mièu
 • 縹 = piĕu
 • 縫 = pùng , bùng
 • 縮 = sáuk , té̤ṳk
 • 繅 = sŏ̤

12[edit | edit source]

 • 織 = cék
 • 繒 = cĕng
 • 繐 = hiê
 • 繙 = huăng
 • 繢 = huôi
 • 繚 = lièu , liēu
 • 繞 = nāu
 • 繖 = sāng
 • 繕 = siêng
 • 繘 = ṳ̆k

13[edit | edit source]

 • 纃 = cá̤
 • 繭 = giēng
 • 繳 = giēu , chiók
 • 𦅾 = giēu , chiók
 • 繫 = hiê
 • 繪 = huôi
 • 繹 = ĭk
 • 繩 = sìng
 • 繸 = sói

14[edit | edit source]

 • 辮 = biêng
 • 繽 = bĭng
 • 纂 = cuāng
 • 繼 = gié
 • 纁 = hṳ̆ng
 • 繾 = kiēng
 • 繡 = séu
 • 繻 = sṳ̆

15[edit | edit source]

 • 纏 = dièng
 • 纈 = giék
 • 纊 = kuōng
 • 纇 = lŏi , lôi
 • 纍 = lùi
 • 纆 = mĕ̤k
 • 續 = sṳ̆k

16[edit | edit source]

 • 纑 = lù

17[edit | edit source]

 • 纔 = chăi , chài
 • 纖 = chiĕng
 • 纓 = ĭng

19[edit | edit source]

 • 纘 = cuāng
 • 纛 = dŭk
 • 纚 = sā̤
 • 䌳 = siĕ
 • 纜 = lāng