Wt/cdo/Help:按字部查平話字/玉

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:96
(𤣩)
福州話名字:ngṳ̆k (cēng-ngṳ̆k-bèng)
英文名字:Radical 96 (a gem)
筆畫數:5

0[edit | edit source]

 • 玉 = ngṳ̆k , nguŏh
 • 王 = uòng , uông

2[edit | edit source]

 • 玎 = dĭng

3[edit | edit source]

 • 玕 = găng
 • 玖 = giū

4[edit | edit source]

 • 玠 = gái
 • 玦 = giók
 • 玞 = hŭ
 • 玫 = muòi
 • 玩 = nguâng , uàng

5[edit | edit source]

 • 玻 = bŏ̤
 • 玳 = dâi
 • 珊 = dăng , săng
 • 玷 = diéng
 • 珍 = dĭng
 • 珈 = gă
 • 珐 = huák
 • 珂 = kŏ̤
 • 玲 = lìng
 • 珉 = mìng
 • 珀 = páe̤k

6[edit | edit source]

 • 班 = băng
 • 珮 = buôi
 • 珠 = ciŏ
 • 珓 = gáu
 • 珪 = giĕ
 • 珩 = hèng
 • 珦 = hióng
 • 珣 = sŭng

7[edit | edit source]

 • 球 = giù
 • 現 = hiêng
 • 理 = lī
 • 琉 = liù
 • 琅 = lòng
 • 珢 = ngṳ̀ng
 • 琇 = séu

8[edit | edit source]

 • 琶 = bà
 • 琵 = bì
 • 琖 = cāng
 • 琤 = cĕng
 • 琮 = cŭng
 • 琢 = dáuk
 • 琱 = diĕu
 • 琦 = gì
 • 琚 = gṳ̆
 • 琯 = guāng
 • 琥 = hū
 • 琺 = huák
 • 琰 = iēng
 • 琴 = kìng
 • 琳 = lìng
 • 琫 = pūng
 • 琛 = tĭng
 • 琬 = uāng

9[edit | edit source]

 • 瑑 = diông
 • 瑕 = hà
 • 瑚 = hù
 • 瑛 = ĭng
 • 瑁 = mô̤ , nguôi
 • 瑙 = nō̤
 • 瑟 = sáik
 • 瑞 = sôi
 • 瑄 = sŏng
 • 瑀 = ṳ̄
 • 瑜 = ṳ̀
 • 瑋 = ūi
 • 瑗 = uông

10[edit | edit source]

 • 瑨 = céng
 • 瑳 = chŏ̤
 • 瑲 = chŏng
 • 瑱 = diéng
 • 瑰 = gói
 • 瑤 = ièu
 • 瑩 = ìng
 • 瑯 = lòng
 • 瑪 = mā
 • 瑣 = sō̤
 • 𤨏 = sō̤

11[edit | edit source]

 • 璋 = ciŏng
 • 璀 = chŏi
 • 璁 = chŭng
 • 瑾 = gīng
 • 璆 = giù
 • 璃 = liè , là̤
 • 璉 = liēng
 • 璊 = muàng
 • 璈 = ngò̤
 • 璇 = siòng

12[edit | edit source]

 • 璣 = gĭ
 • 璘 = lìng
 • 璐 = lô
 • 璞 = páuk
 • 璜 = uòng

13[edit | edit source]

 • 璨 = cháng
 • 璪 = chō̤
 • 璫 = dŏng
 • 璩 = gṳ̀
 • 璧 = pék
 • 璲 = sôi

14[edit | edit source]

 • 環 = kuàng
 • 璽 = sā̤ , sē̤
 • 璿 = siòng

15[edit | edit source]

 • 瓊 = kìng
 • 瓈 = là̤

16[edit | edit source]

 • 瓏 = lùng , lè̤ng
 • 瓐 = lù

17[edit | edit source]

 • 瓔 = ĭng

19[edit | edit source]

 • 瓚 = cuāng