Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/犬

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:94
(犭)
福州話名字:kēng (bēng-lēng-kēng)
英文名字:Radical 94 (a dog)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 犬 = kēng

2[edit | edit source]

 • 犯 = huâng

4[edit | edit source]

 • 狀 = câung
 • 狄 = dĭk
 • 狂 = guòng
 • 狃 = niū
 • 狁 = ṳ̄ng

5[edit | edit source]

 • 狎 = ăk
 • 狗 = gēu
 • 狒 = hé
 • 狐 = hù

6[edit | edit source]

 • 狡 = giēu
 • 㹯 = hiŭ
 • 狠 = hōng , hēng
 • 狧 = liák
 • 狩 = séu
 • 狥 = sŭng

7[edit | edit source]

 • 狴 = bê
 • 狽 = buôi
 • 狷 = giōng
 • 狹 = hiĕk , hĕk
 • 狸 = lì
 • 狼 = lòng
 • 狺 = ngṳ̀ng
 • 狻 = sŏng , sà̤

8[edit | edit source]

 • 猋 = biĕu
 • 猙 = cĕng
 • 猝 = cók , côi
 • 猜 = chăi , chuŏi
 • 猖 = chiŏng
 • 猗 = ĭ , ŏ̤
 • 猛 = mēng , māng
 • 猊 = ngà̤

9[edit | edit source]

 • 猪 = dṳ̆
 • 猳 = gă
 • 猴 = hèu , gàu
 • 献 = hióng
 • 猷 = iù
 • 猶 = iù
 • 猫 = mièu , mà
 • 𤟟 = ngăng
 • 猬 = ôi
 • 猩 = sĭng
 • 猥 = uŏi
 • 猨 = uòng

10[edit | edit source]

 • 獃 = dăi , ngài
 • 猾 = huăk
 • 猺 = ièu
 • 𤠑 = liù
 • 獄 = ngṳ̆k , nguŏh
 • 獅 = săi , sṳ̆
 • 猻 = sŏng
 • 猿 = uòng

11[edit | edit source]

 • 獐 = ciŏng
 • 獰 = nìng
 • 獒 = ngò̤

12[edit | edit source]

 • 獘 = bê
 • 獗 = kuók
 • 獠 = lièu
 • 獚 = uòng

13[edit | edit source]

 • 獨 = dŭk
 • 獧 = giōng
 • 獪 = guói
 • 獬 = hâi

14[edit | edit source]

 • 獲 = hĕk , kĕk
 • 獯 = hṳ̆ng
 • 獮 = siēng

15[edit | edit source]

 • 臘 = lăk
 • 獸 = séu

16[edit | edit source]

 • 獻 = hióng
 • 獺 = tiák

17[edit | edit source]

 • 獼 = mì

20[edit | edit source]

 • 玁 = hiēng