Wt/cdo/Help:按字部查平話字/心

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:61
(忄 )
福州話名字:sĭng (chiŏng-sĭng-bèng)
英文名字:Radical 61 (the heart)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 心 = sĭng

1[edit | edit source]

 • 必 = bék

2[edit | edit source]

 • 忉 = dŏ̤
 • (⿰忄刁) = tiĕu

3[edit | edit source]

 • 志 = cé
 • 忖 = chōng
 • 忏 = găng
 • 忌 = gê
 • 忙 = mòng
 • 忒 = táik
 • 忍 = ṳ̄ng , nūng
 • 忘 = uòng

4[edit | edit source]

 • 忭 = biêng
 • 忮 = cé
 • 忪 = cṳ̆ng
 • 忣 = chiák
 • 忡 = chṳ̆ng
 • 忠 = dṳ̆ng
 • 怀 = huài
 • 㤆 = huáng
 • 忿 = hūng
 • 忻 = hṳ̆ng
 • 忽 = huók
 • 快 = kuái , ká̤
 • 念 = niêng , nâing
 • 忸 = niū
 • 忤 = ngū
 • 忲 = tái
 • 忑 = táik
 • 忐 = tāng
 • 忝 = tiēng
 • 枕 = tĭng

5[edit | edit source]

 • 怭 = bĭk
 • 怲 = bīng
 • 怖 = buó
 • 怎 = cĕng
 • 怚 = cé̤ṳ
 • 怔 = cĭng
 • 怍 = cŏk
 • 怠 = dâi
 • 急 = gék
 • 怪 = guái , guâi
 • 怤 = hó
 • 怙 = hó
 • 怫 = hók
 • 怋 = huŏng
 • 怳 = huōng
 • 怡 = ì
 • 怏 = ióng
 • 怯 = kiék
 • 怩 = nà̤
 • 怓 = nàu
 • 怒 = nô
 • 怕 = pá
 • 怦 = pĕng
 • 性 = séng , sáng
 • 思 = sṳ̆
 • 怗 = táik
 • 怛 = ták
 • 怵 = tók
 • 怨 = uóng

6[edit | edit source]

 • 恣 = cé̤ṳ
 • 㤝 = chṳ̆ng
 • 恁 = êng
 • 恭 = gṳ̆ng
 • 恔 = hâu
 • 恨 = hâung
 • 恒 = hèng
 • 恚 = hiê
 • 恢 = hŭi
 • 㤺 = huŏng
 • 恍 = huōng
 • 恙 = ióng
 • 恰 = kák
 • 恪 = káuk
 • 恐 = kṳ̄ng , hūng
 • 恇 = kuŏng
 • 恡 = lêng
 • 𢘴 = luāng
 • 恧 = niū
 • 恝 = ngák
 • 恩 = ŏng
 • 恓 = să̤
 • 恃 = sê
 • 息 = sêk
 • 恕 = sé̤ṳ
 • 恤 = sók
 • 恂 = sūng
 • 恥 = tī
 • 恬 = tièng
 • 恌 = tiĕu
 • 恫 = tŭng , dông

7[edit | edit source]

 • 悖 = buôi
 • 悄 = chiēu
 • 悛 = chuăng
 • 悤 = chŭng
 • 悌 = dâ̤
 • 悒 = ék
 • 悈 = gái
 • 悁 = giŏng
 • 悍 = hāng
 • 患 = huâng
 • 悝 = huŏi , lī
 • 悔 = huói
 • 悅 = iŏk
 • 悠 = iù
 • 悃 = kūng
 • 悋 = lêng
 • 悮 = nguô
 • 悉 = sék
 • 悚 = sūng
 • 恿 = ṳ̄ng

8[edit | edit source]

 • 惡 = áuk , ó , ū
 • 情 = cìng
 • 悴 = côi
 • 悰 = cŭng
 • 惙 = cuók
 • 悽 = chă̤
 • 悳 = dáik
 • 惆 = dièu
 • 悼 = dô̤
 • 惇 = dŭng
 • 惎 = gê
 • 惧 = gê̤ṳ
 • 悸 = gié
 • 惓 = guòng
 • 惑 = hĕ̤k
 • 悻 = hēng
 • 惠 = hiê
 • 惚 = huók
 • 惛 = huŏng
 • 悾 = kŭng
 • 惟 = mì
 • 悶 = mông
 • 惄 = nĭk
 • 悲 = pĭ
 • 悱 = pī
 • 惜 = sék
 • 惕 = ték
 • 㥏 = tiēng
 • 悵 = tióng
 • 惋 = uāng
 • 惘 = uōng

9[edit | edit source]

 • 愛 = ái , tiáng
 • 惼 = biēng
 • 愎 = bĭk
 • 惻 = cháik
 • (⿰忄忝) = chāng
 • 愁 = chèu
 • 惴 = chōi
 • 惰 = dô̤
 • 意 = é
 • 感 = gāng
 • 惶 = huòng
 • 愔 = ĭng
 • 愒 = kái
 • 愜 = kiék
 • 愆 = kiĕng
 • 愐 = miēng
 • 愍 = mīng
 • 惹 = niā
 • 惱 = nō̤
 • 愞 = nô̤
 • 愕 = ngáuk
 • 愚 = ngṳ̀
 • 愠 = óng
 • 惺 = sīng
 • 𢜫 = sīng
 • 想 = siōng
 • 愢 = sṳ̆
 • 愈 = ṳ̄
 • 愉 = ṳ̀
 • 惲 = ūng

10[edit | edit source]

 • 㥬 = bòng
 • 慈 = cṳ̀
 • 慅 = chō̤
 • 愴 = chōng
 • 慉 = hé̤ṳk
 • 慁 = hông
 • 㥵 = hông
 • 慌 = huŏng
 • 愮 = ièu , iêu
 • 愷 = kāi
 • 愾 = kái
 • 慊 = kiék , kiĕng
 • 愧 = kói
 • 慄 = lék
 • 愿 = nguông
 • 慎 = sêng
 • 愼 = sêng
 • 愫 = só
 • 愬 = só , sáuk
 • 態 = tái
 • 慆 = tŏ̤
 • 慇 = ṳ̆ng
 • 慂 = ṳ̄ng

11[edit | edit source]

 • 憑 = bìng
 • 慙 = càng
 • 慚 = càng
 • 慞 = ciŏng
 • 慘 = chāng
 • 慼 = chék
 • 慟 = dông
 • 慣 = guáng
 • 慧 = hiê
 • 憂 = iŭ
 • 慨 = kái
 • 憇 = kái
 • 慤 = káuk
 • 慶 = kéng
 • 慳 = kiĕng
 • 慷 = kōng
 • 慺 = lèu
 • 慮 = lê̤ṳ
 • 憀 = lièu
 • 慢 = mâng
 • 慕 = muô
 • 㥾 = nĭk
 • 慰 = ói
 • 慴 = sĭk
 • 慫 = sūng
 • 慝 = táik
 • 慱 = tuàng
 • 慾 = ṳ̆k
 • 慵 = ṳ̀ng

12[edit | edit source]

 • 憊 = bâi
 • 憑 = bìng
 • 憎 = cĕng
 • 憔 = cièu
 • 憯 = chāng
 • 𢠵 = chiōng
 • 憚 = dâng
 • 憞 = dói
 • 憧 = dùng
 • 憬 = gīng
 • 憨 = hăng
 • 憪 = hàng
 • 憲 = hióng , hiēng
 • 憤 = hūng
 • 憒 = huôi
 • 憩 = kái
 • 憭 = liēu
 • 憐 = lìng , lèng
 • 憫 = mīng
 • 慭 = ngé̤ṳng
 • 憮 = ū

13[edit | edit source]

 • 憸 = chiĕng
 • 懆 = chō̤ , chó̤
 • 懂 = dūng
 • 憶 = é
 • 應 = éng , ĭng
 • 懈 = hâi
 • 憾 = hâng
 • 懌 = ĭk
 • 懇 = kōng
 • 懃 = kṳ̀ng
 • 懍 = līng
 • 懋 = mâiu
 • 憹 = nung
 • 懊 = ō̤

14[edit | edit source]

 • 懠 = că̤
 • 懟 = dói
 • 懜 = móng , máe̤ng
 • 懣 = móng
 • 懦 = nô̤
 • 懥 = tè

15[edit | edit source]

 • 懪 = bô̤
 • 懲 = dĭng
 • 懮 = iŭ

16[edit | edit source]

 • 𢤦 = dūng
 • 懸 = hièng
 • 懷 = huài
 • 懶 = lāng
 • 懵 = móng

17[edit | edit source]

 • 懺 = chiĕng
 • 懻 = gé

18[edit | edit source]

 • 懼 = gê̤ṳ
 • 懿 = hé
 • 懽 = huăng
 • 懾 = niék

19[edit | edit source]

 • 戀 = liông
 • 戁 = nāng

24[edit | edit source]

 • 戇 = góng , nóng