Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/刀

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:18
(刂)
福州話名字:dŏ̤ (刂: cáik-dŏ̤)
英文名字:Radical 18 (a knife)
筆畫數:2
 • 刀 = dŏ̤
 • 刁 = tiĕu , diĕu
 • 刃 = êng
 • 切 = chiék
 • 分 = hŭng , hông , buŏng
 • 刈 = ngiê
 • 刊 = kăng
 • 刑 = hìng
 • 划 = huà , uà
 • 列 = liĕk
 • 刓 = nguàng
 • 刎 = ūng
 • 刖 = uŏk
 • 刨 = bàu
 • 別 = biĕk , biék
 • 初 = chŭ , chĕ̤
 • 刧 = giék
 • 刦 = giék
 • 利 = lé , lê
 • 㓟 = miĕ , piĕ
 • 判 = puáng
 • 删 = săng
 • 刣 = tài
 • 制 = cié
 • 刺 = ché̤ṳ
 • 到 = dó̤
 • 㓤 = gék
 • 刲 = giĕ
 • 刳 = gŭ , kuŏ
 • 刮 = guák , gáuk
 • 券 = guóng
 • 刻 = káik
 • 刹 = sák
 • 刷 = sáuk
 • 𠛪 = tiĕu
 • 刴 = tiō
 • 則 = cáik
 • 前 = cièng , sèng
 • 剏 = cháung
 • 剉 = chó̤ , chó̤i
 • 剋 = káik
 • 剌 = lăk
 • 削 = siók
 • 剃 = tié
 • 剝 = báuk , buóh
 • 剚 = cé̤ṳ
 • 剟 = cuók
 • 剛 = gŏng , kăng
 • 剡 = iēng
 • 剞 = kiē
 • 剖 = pēu
 • 剗 = săng , chiāng
 • 剔 = ték
 • 剜 = uāng
 • 剪 = cēng
 • 剮 = guā
 • 副 = hó
 • 剭 = ók
 • 剩 = sêng , diông
 • 創 = cháung
 • 割 = gák
 • 剴 = kāi
 • 𠞩 = cáuk
 • 剾 = lēu
 • 剽 = piēu , piĕu
 • 剷 = sāng
 • 剸 = tuàng
 • 㔃 = căk
 • 劃 = hĕk , uă
 • (⿰厥刂) = kuók
 • 𠟈 = piék
 • 劍 = giéng
 • 劊 = guói
 • 劇 = kiŏk
 • 劉 = làu , lìu
 • 劈 = pék
 • 𠟶 = táe̤k
 • 劑 = câ̤
 • 剿 = càu
 • 㔌 = càuk
 • 劓 = ngiê
 • 𠠁 = siáh
 • 劕 = cék
 • 㔏 = liáh
 • 㔐 = chiĕng
 • 劖 = càng
 • 劘 = mò̤