Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/儿

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:10
福州話名字:ìng
英文名字:Radical 10 (a man walking)
筆畫數:2

0[edit | edit source]

 • 儿 = ìng
 • 乆 = ṳ̄ng

1[edit | edit source]

 • 兀 = uŏk

2[edit | edit source]

 • 元 = nguòng
 • 允 = ṳ̄ng

3[edit | edit source]

 • 充 = chṳ̆ng
 • 兄 = hĭng , hiăng

4[edit | edit source]

 • 兆 = diêu
 • 光 = guŏng , gŏng
 • 兇 = hṳ̆ng
 • 先 = siĕng , sĭng , siéng , sĕng

5[edit | edit source]

 • 兌 = dô̤i , dó̤i
 • 克 = káik
 • 免 = miēng
 • 兎 = tó

6[edit | edit source]

 • 兒 = ì
 • 兕 = sê̤ṳ
 • 兔 = tó

7[edit | edit source]

 • 兜 = dău , dĕu
 • 兠 = dău
 • 兗 = iēng
 • 兙 = sĕk

8[edit | edit source]

 • 党 = dōng

9[edit | edit source]

 • 兠 = dău
 • 兝 = hŭng

11[edit | edit source]

 • 兡 = báik

12[edit | edit source]

 • 兢 = káik