Wt/cdo/Help:按字部查平話字/人

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:9
(亻)
福州話名字:ìng (亻: kiè-nè̤ng-ìng)
英文名字:Radical 9 (man)
筆畫數:2

0[edit | edit source]

 • 人 = ìng
 • 亻 = ìng

2[edit | edit source]

 • 仈 = báik
 • 仅 = bô
 • 仄 = cáh
 • 仃 = dĭng
 • 介 = gái
 • 今 = gĭng
 • 仆 = hó , páuk
 • 仍 = ĭng
 • 仁 = ìng
 • 𠆧 = nè̤ng
 • 什 = sĭk , sĕk , căk
 • 仇 = siù
 • 亾 = uòng

3[edit | edit source]

 • 仟 = chiĕng
 • 代 = dâi , dô̤i
 • 仝 = dùng
 • 仞 = êng
 • 仔 = giāng , cṳ̄
 • 付 = hó
 • 以 = ī
 • 令 = lêng , lìng , liâng
 • 仡 = ngék
 • 仕 = sê̤ṳ
 • 仙 = siĕng
 • 他 = tă

4[edit | edit source]

 • 仳 = bī
 • 仱 = dăng
 • 仲 = dê̤ṳng
 • 任 = êng , ìng
 • 价 = gái
 • 伎 = gê
 • 休 = hiŭ
 • 份 = hông
 • 伐 = huăk
 • 伏 = hŭk
 • 伙 = hūo , hūoi
 • 仿 = huōng
 • 伊 = ĭ
 • 件 = iông
 • 伉 = káung
 • 企 = kié
 • 伓 = ng
 • 伋 = ngék
 • 仰 = ngiōng
 • 仵 = ngū
 • 伍 = ngū , ngô
 • 伈 = sīng
 • 伃 = ṳ̀
 • 伯 = báik , báh
 • 佖 = bĭk
 • 佈 = buó
 • 作 = cáuk
 • 住 = cê̤ṳ
 • 佔 = ciĕng , ciéng
 • 佐 = có̤
 • 佌 = chṳ̄
 • 低 = dă̤
 • 但 = dáng
 • 佟 = dĕ̤ng
 • 佃 = diêng
 • 佗 = dò̤ , tă
 • 佑 = êu
 • 伽 = già
 • 估 = gū
 • 何 = hò̤ , hô̤
 • 佛 = hŭk
 • 佚 = ĭk
 • 来 = lài , lì
 • 伶 = lìng
 • 佞 = nêng
 • 伲 = niè , niê
 • 伮 = nù
 • 你 = nṳ̄
 • 位 = ôi
 • 伻 = pĕng
 • 伾 = pĭ
 • 伴 = puâng
 • 伺 = sê̤ṳ
 • 似 = sê̤ṳ
 • 伸 = sĭng
 • 体 = tā̤
 • 佇 = tṳ̄
 • (⿰亻毌) = ū
 • 余 = ṳ̀

6[edit | edit source]

 • 佰 = báik , báh
 • 併 = béng , biáng , pĭng
 • 佩 = buôi
 • 侜 = ciŭ
 • 侘 = chá
 • 佽 = ché̤ṳ , ché
 • 侈 = chiē
 • 侄 = dĭk
 • 侑 = êu
 • 佳 = gă
 • 佶 = gék
 • 佸 = guák
 • 供 = gṳ̆ng
 • 侐 = hék
 • 侀 = hìng
 • 依 = ĭ
 • 佾 = hék
 • 佯 = iòng
 • 侃 = kāng
 • 來 = lài , lì
 • 例 = liê
 • 佬 = lièu , lâu
 • 侔 = mèu
 • 価 = sâ̤
 • 侍 = sê
 • 侁 = sĭng
 • 使 = sṳ̄ , sé̤ṳ , sāi , sái
 • 佻 = tiĕu
 • 侏 = tṳ̆
 • 侗 = tŭng

7[edit | edit source]

 • 便 = biêng , bièng
 • 保 = bō̤
 • 侵 = cĭng
 • 侲 = cīng
 • 俊 = cóng
 • 俎 = cū
 • 促 = ché̤ṳk
 • 俥 = chiă , chiŏ
 • 俏 = chiēu
 • 俤 = diê
 • 俓 = géng
 • 俅 = giù
 • 侯 = hèu
 • 俙 = hĭ
 • 係 = hiê
 • 俠 = hiĕk
 • 俔 = hiēng
 • 俘 = hŭ
 • 俛 = hū
 • 俐 = lê
 • 俚 = lī , là
 • 侶 = lṳ̄
 • 㑚 = nâ
 • 俄 = ngò̤
 • 俁 = ngṳ̄
 • 信 = séng
 • 俟 = sê̤ṳ
 • 俗 = sṳ̆k
 • 侮 = ū
 • 俞 = ṳ̀
 • 俑 = ṳ̄ng

8[edit | edit source]

 • 俳 = bài
 • 併 = béng , biáng , pĭng
 • 俻 = bê
 • 俾 = bĭ
 • 倍 = buôi
 • 倳 = cé̤ṳ
 • 借 = ciá , cióh
 • 偼 = ciĕk
 • 俴 = ciēng
 • 倅 = có̤h
 • 倩 = cháing , chiáng
 • 倡 = chiŏng , chióng
 • 倉 = chŏng
 • 倬 = dáuk
 • 倒 = dō̤
 • 倨 = gé̤ṳ
 • 俱 = gê̤ṳ , gṳ̀
 • 個 = gó̤
 • 倌 = guăng
 • 倔 = gŭk
 • 倦 = guông
 • 倖 = hâing
 • 候 = hâiu
 • 俸 = hóng
 • 俯 = hū
 • 倣 = huōng
 • 倚 = ī , āi
 • 倥 = kŭng
 • 倆 = liōng
 • 倫 = lùng
 • 們 = muòng
 • 倪 = ngà̤
 • 倏 = sé̤ṳk
 • 俶 = sé̤ṳk
 • 值 = sĭk , dĭk , dĕk
 • 修 = siŭ
 • 喪 = sŏng , sáung
 • 倜 = ték
 • 倀 = tióng
 • 倘 = tōng
 • 倭 = uŏi , uŏ

9[edit | edit source]

 • 側 = cáik , cháik
 • 做 = có̤
 • 偬 = cūng
 • 偢 = chiŭ
 • 偵 = dĭng , diāng
 • 停 = dìng
 • (⿰亻突) = dŏk
 • 假 = gā , gá
 • 偕 = găi
 • 偈 = giék
 • 健 = giông
 • 偃 = iēng
 • 偶 = ngēu
 • 偪 = páik
 • 偏 = piĕng
 • 偲 = sṳ̆
 • 偷 = tĕu , tău
 • 偉 = ūi
 • 偎 = uōi

10[edit | edit source]

 • 傍 = bâung , bòng , pâung
 • 備 = bê
 • 傞 = chŏ̤
 • 傖 = chŏng
 • 傏 = dòng
 • 傢 = gă
 • 傑 = giĕk
 • 傀 = gūi , kuŏ
 • 傚 = hâu
 • 傅 = hó
 • 傘 = sāng
 • 傁 = sēu

11[edit | edit source]

 • 債 = cái
 • 傯 = cūng
 • 僉 = chiĕng
 • 催 = chŏi , chuŏi
 • 傳 = diòng , diông
 • 僅 = gê̤ṳng
 • 傾 = kīng , kìng
 • 僂 = lèu , lṳ̄
 • 僇 = lṳ̆k
 • 僈 = mâng
 • 傲 = ngô̤ , ngō̤
 • 僊 = siĕng
 • 傷 = siŏng
 • 傻 = suā
 • 傴 = ṳ̄
 • 傭 = ṳ̀ng

12[edit | edit source]

 • 僕 = bŭk
 • 僝 = càng , ciēng
 • 僧 = cĕng
 • 僦 = cêu
 • 僬 = ciĕu
 • 僭 = ciéng
 • 僎 = cuâng
 • 像 = chiông
 • 僤 = dâng
 • 僮 = dùng , dè̤ng
 • 僑 = gièu
 • 僱 = gó
 • 僩 = hāng
 • 僖 = hĭ
 • 僥 = hiĕu , ngièu
 • 僨 = hūng
 • 僛 = kĭ
 • 僚 = lièu , liēu
 • 僞 = ngôi
 • 傘 = sāng

13[edit | edit source]

 • 儎 = cái , sâi
 • (⿰亻嶲) = cóng
 • 儋 = dăng
 • 億 = é
 • 價 = gá
 • 儉 = giêng
 • 儆 = gīng
 • 僵 = giŏng
 • 儈 = guói
 • 儇 = hiŏng
 • 儂 = nùng , nè̤ng
 • 儀 = ngì
 • 僻 = piáh , pék , piék
 • 儃 = sièng

14[edit | edit source]

 • 儐 = béng
 • 儕 = că̤
 • 儘 = cêng
 • 儚 = mŭng
 • 儜 = nìng
 • 儗 = ngī
 • 儔 = tiù
 • 儛 = ū
 • 儒 = ṳ̀

15[edit | edit source]

 • (⿰亻鞋) = â̤
 • 儦 = biĕu
 • 優 = iŭ
 • 儡 = lūi
 • 償 = siòng

16[edit | edit source]

 • 儲 = cṳ̆

17[edit | edit source]

 • 儳 = càng
 • (⿰亻⿱西國) = hŭk

19[edit | edit source]

 • 儷 = lâ̤
 • 儸 = lò̤
 • 儺 = nò̤

20[edit | edit source]

 • 儼 = ngièng
 • 儻 = tōng