Wt/cdo/Help:按字部查平話字/一

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:1
福州話名字:ék (siŏh-huàng)
英文名字:Radical 1 (one, unity)
筆畫數:1

0[edit | edit source]

 • 一 = ék , siŏh

1[edit | edit source]

 • 七 = chék
 • 丁 = dĭng

2[edit | edit source]

 • 丈 = diông , dâung , diòng , diōng
 • 下 = hâ
 • 三 = săng , sáng
 • 〣 = săng , sáng
 • 上 = siông , siōng
 • 万 = uâng

3[edit | edit source]

 • 不 = bók
 • 丐 = gái
 • 冇 = páng
 • 丑 = tiū
 • 丙 = bīng
 • 且 = cṳ̆ , chiā
 • (⿸𠂇日) = dâing
 • 丘 = kiŭ
 • 丕 = pī
 • 世 = sié

5[edit | edit source]

 • 丟 = diŭ , liŭ
 • 両 = liōng
 • 丞 = sìng
 • 所 = sū

7[edit | edit source]

 • 並 = béng