Jump to content

Wt/cdo/Dṳ̆ng-guók

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Dṳ̆ng-guók
Wt/cdo/Dṳ̆ng-guók
Háng-cê 漢字
Mò̤ sê (摩氏): 中國
Hùng sê (馮氏): 中國
Lī, Liòng, Cĕu, Dìng(李/梁/鄒/陳): 中國
Tĕ̤k-ĭng 讀音
Dăng-cê (單字): [tyŋ˥˥]+[guɔʔ˨˦]
Lièng-tĕ̤k (連讀): [tyŋ˥˧guɔʔ˨˦]

Bàng-uâ-cê gāi-sék[edit | edit source]

Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Hiêng-câi ék-buăng cī Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, cī ciáh guók-gă gì siū-dŭ sê Báe̤k-gĭng.

漢字解釋[edit | edit source]

亞洲東部其蜀隻國家。現在一般指中華人民共和國,這隻國家其首都是北京