Jump to content

Wt/cdo/漢字

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > 漢字

漢字


Bàng-uâ-cê gāi-sék

[edit | edit source]
  1. Dĕ̤ng-huŏng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-só ùng-cê, iù Dṳ̆ng-guók-nè̤ng huák-mìng. Hiêng-câi gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gâe̤ng Nĭk-buōng-nè̤ng gó găh lā̤ sāi.

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄

[edit | edit source]

Bàng-uâ-cê: Háng-cê

Dăng-cê:[hɑŋ˨˩˧]+[tsɛi˨˦˨]

Lièng-tĕ̤k: [haŋ˥˧ʒɛi˨˦˨]

Huà-ngṳ̄

[edit | edit source]

pĭng-ĭng: Hàn zì

cé̤ṳ-ĭng: ㄏㄢˋㄗˋ

Dăng-cê: [xän˥˩]+[ʦ͡ɯ˥˩]

Lièng-tĕ̤k: [xän˥˩]+[ʦ͡ɯ˥˩]

Mìng-nàng-ngṳ̄

[edit | edit source]

Băh-uâ-cê: Hàn-jī

Dài-lò̤: Hàn-jī

Dăng-cê:

Lièng-tĕ̤k:

Káh-gă-ngṳ̄

[edit | edit source]

Băh-uâ-cê: Hon-sṳ

Uŏk-ngṳ̄

[edit | edit source]

Uŏk-pĭng: hon3 zi6

Uòng-sék-lìng pĭng-ĭng: ¯hon _dzi

[hɔːn˧˧ʨiː˨˨]

Ngù-ngṳ̄

[edit | edit source]

[hø˧˧z̻ɿ˦˦]

Nĭk-ngṳ̄

[edit | edit source]

gā-miàng: かんじ

lò̤-mā-cê: kanji

tĕ̤k-ĭng: [kã̠nd͡ʑi]

Dièu-siēng-ngṳ̄

[edit | edit source]

ngiêng-ùng: 한자

Uŏk-nàng-ngṳ̄

[edit | edit source]

Guók-ngṳ̄-cê: Hán tự

漢字解釋

[edit | edit source]
  1. 東方其蜀種語素文字,由中國儂發明。現在其中國儂共日本儂固敆𡅏使。

閩東語

[edit | edit source]

平話字:Háng-cê

單字:[hɑŋ˨˩˧]+[tsɛi˨˦˨]

連讀:[haŋ˥˧ʒɛi˨˦˨]

華語

[edit | edit source]

拼音: Hàn zì

注音: ㄏㄢˋㄗˋ

單字: [xän˥˩]+[ʦ͡ɯ˥˩]

連讀: [xän˥˩]+[ʦ͡ɯ˥˩]

閩南語

[edit | edit source]

白話字: Hàn-jī

臺羅: hàn-jī

單字:

連讀:

客家語

[edit | edit source]

白話字:Hon-sṳ

粵語

[edit | edit source]

粵拼: hon3 zi6

黃錫凌拼音: ¯hon _dzi

[hɔːn˧˧ʨiː˨˨]

吳語

[edit | edit source]

[hø˧˧z̻ɿ˦˦]

日語

[edit | edit source]

假名: かんじ

羅馬字: kanji

讀音: [kã̠nd͡ʑi]

朝鮮語

[edit | edit source]

諺文: 한자

越南語

[edit | edit source]

國語字: Hán tự