Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵉⵏ

Template:Infobox language family

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵜⵜⵓⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⴷⵉⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏⴻⵏ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ-ⵜⵏⵜ, ⵍⴰⴰⵏⵜ 375 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⵉⵏ (ⴽⵕⴰ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏⵜ), ⴰⵜⵏⵜ ⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵙⵏ:

ⵜⵉⵡⵍⵀⵉⵡⵉⵏ

Template:Refs