Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.