Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ
ⴰⵙⵙⴰⴷⴳ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ (ⵙ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ: Tizi-Wezzu, ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: تيزي وزو) ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵖⴼ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ 100 ⴽⵎ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ, ⴳ 125 ⴽⵎ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴷ 30 ⴽⵎ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵏ. ⵙ 105 088 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2008, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.