Wp/zgh/ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: الجزائر العاصمة (ⴰⵍ-ⵊⴰⵣⴰ'ⵉⵔ ⴰⵍ-ⵄⴰⵚⵉⵎⴰ)), ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵖⴼ. ⵜⴰⵎⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⵉⴳⵙ 2 481 788 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵢ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ 2008. ⵙ 4,4 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵢ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵣⴰⵖⵔⴰⵏⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴷ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 6 727 806 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ 2010 ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ World Gazetteer ⴷ 7 796 923 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ 2015 ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ population data, ⵜⴳⴰ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.