Wp/zgh/ⵜⴰⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⴳ ⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵜⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵉⵔⵎ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⴳⵍⴰⵎ ⵢⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉⵍⵜ (pratique) ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⴰ ⵜⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵖ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵡⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵡⵉⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵉⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴽⵔⴰ ⴷⴳⵙⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵏⴳⵍⵉⵣⵏ[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴳⵍⴰ[edit | edit source]

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵏ[edit | edit source]

ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[edit | edit source]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ[edit | edit source]