Wp/zgh/ⵏⵉⴱⵓⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵏⵉⴱⵓⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵏⵉⴱⵓⵏ (Japan) (ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 日本 ⵏⵉⵒⵒⵓⵏ ⵏⵖ ⵏⵉⵀⵓⵏ) ⵏⵖ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 日本国 ⵏⵉⵒⵒⵓⵏ ⴽⵓⴽⵓ ⵏⵉⵖ ⵏⵉⵀⵓⵏ ⴽⵓⴽⵓ) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵟⵓⴽⵢⵓ.

ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ 6,852 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵀⵓⵏⵛⵓ, ⵀⵓⴽⴰⵢⴷⵓ, ⴽⵢⵓⵛⵓ ⴷ ⵛⵉⴽⵓⴽⵓ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵓⵔⵜ[edit]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[edit]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[edit]

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵛⵉⵏⵣⵓ ⴰⴱⵉ ⴳ 2007

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵛⵉⵏⵣⵓ ⴰⴱⵉ.

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ[edit]