Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵍⵟⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵙⵍⵟⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵍⵟⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵢⵣⴳⴰ ⴳ ⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⵙⴼⵉ، ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ، ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 71.172 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014.[1] ⵉⴷⵡⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵟⴰⵏⵜ ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵣⵎⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰⴷ ⵙⵄⵉⴷ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵏⵣⴰⵍⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵅⴷⵉⵔ ⵍⵊⴷⵉⴷ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵍⵃⴰⵔⴰⴽⴰⵜ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵛⵄⴱⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵙⵔⴰⵖⵏⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⴽⵔⴱⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵍⵀⵏⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵇⵔⵟⴰⵙ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵀⵛⵉⴱⴰⵜ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⴱⵓⵄⵣⵣⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴰⴱⴰⵙ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵜⴽⴰⵏⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵓⵍⴰⴷ ⵄⵔⴰⴹ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵄⴰⴱⵉⴷ

ⵜⴰⵄⴰⵡⵓⵏⵉⵢⴰⵜ ⵎⴱⵔⵓⴽⴰ

ⵛⵔⵉⴼⴰ

ⴰⴷⵡⴰⵔ ⵏ ⵄⴽⴰⵔⴰ

ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⴽⵓⴽⵓ

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ⴰⵙⵉⴹⵏ 2014 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ