Wp/zgh/ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⴷⴰ ⵜⵏⵜⵜⵉ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵙⵔⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵖⵓⴷ, ⵏ ⵓⴳⵏⵉ, ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ, ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ.