Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰ
ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Thamusida) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵇⵔⵜⴰⵊⵉⵜ, ⵙⵙⵎⵔⵙⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎ ⵓⴼⵜⴰⵙ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵙⵉⴷⵜ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴽⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⵜ ⵜⴽⵛⵎ ⴷⴷⵓ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ

ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "Thamusida" ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⴼⵔⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ. ⵉⵙⵎ ⴰⴱⵓⵏⵉⵇ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ "tmdʿt (𐤕𐤌𐤃𐤏𐤕)"[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Thamusida#CITEREFHead_&_al.1911