Jump to content

Wp/zgh/ⵎⵉⵚⵕⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵖⴰⵣⵣⴰⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ

(ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: جمهورية مصر )

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵀⵉⵔⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵄⴰⴱⴷⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵙⵙⵉⵙⵉ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ 90%

ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ 10%

ⴰⵇⴰⵕⵉⴹ ⵊⵓⵏⴰⵢⵀ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 1,010,407.87 ⴽⵎ²[1]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 93,507,000[2]
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +20
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .eg
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ EG

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. "Total area km2, pg.15" (PDF). Capmas.Gov – Arab Republic of Egypt. Archived from the original (PDF) on 21 March 2015. Retrieved 8 May 2015.
  2. "Population Clock". Central Agency for Public Mobilization and Statistics. 27 April 2013. Retrieved 27 April 2013.