Jump to content

Wp/zgh/ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⴱⴰⵟⵏ

ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ ⵏⵖ ⵉⴱⵕⴱⴰⵟⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 744 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ, ⵓⵔ ⵜⵍⴽⵉⵎ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵙ ⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1058 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⴱⵕⴱⴰⵟⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ, ⵜⵓⵎⵥ ⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ ⴰⵔ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ