Jump to content

Wp/zgh/ⴱⵉⵍⵉⵣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⴱⵉⵍⵉⵣ

(ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Belize)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ ⵙ ⵓⵣⴽⵣⴰⵡ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵉⵍⵎⵓⴱⴰⵏ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵜ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⴱⵉⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 22966 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 387,879[1]
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +501
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .bz
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BZ

ⴱⵉⵍⵉⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Belize) ⴷ ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏ ⴳ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⴱⵉⵍⵉⵣ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴼ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. POPULATION & HOUSEHOLD. sib.org.bz