Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ

ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵖ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵖⵣⵡⵔ.

ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴼⵓⴽ

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ:

  1. ⴰⵣⵡⴰⵇ
  2. ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ
  3. ⴰⴽⴰⵍ
  4. ⵉⵎⵣⵡⵉⵖ
  5. ⴰⴷⴰⵏⴱⴰⵍⴰ
  6. ⴰⴳⵔⵓ
  7. ⵓⵔⴰⵏⵓⵙ
  8. ⵏⵉⴱⵜⵓⵏ