Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ: "☉", ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⴽⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⴰⵙ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ,