Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ (ⵜⴽⵏⵜ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ (ⵜⴽⵏⵜ)
Jump to navigation Jump to search

ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴷⴰⵍ ⵖ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵢⵍⴽⵎⵏ 2180 ⵎⵉⵜⵔ, ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴽⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵣⵖ 11 ⵏ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵕ ⴷⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵍⴽⵎⵏ 562 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴼ ⵉⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2954 (2004).