Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ (ⵜⴽⵏⵜ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ (ⵜⴽⵏⵜ)

ⴰⵎⵙⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴷⴰⵍ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⵜⵜⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ 1800 ⵎⵉⵜⵔ, ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵉⴷⵡⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴽⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵣⵖ 11 ⵏ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵕ ⴷⴰ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵍⴽⵎⵏ 562 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴼ ⵉⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2954 (2004).